BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błyskal Barbara, Pławecka-Jasek Małgorzata
Title
Ocena wpływu wybranych czynników technologicznych na mikrobiologiczny rozkład tkanin bawełnianych
The Effects of Selected Technological Factors on the Microbiological Degradation of Cotton Textiles
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 139-150, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Mikrobiologia, Włókiennictwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby włókiennicze
Commodity science, Microbiology, Textiles, Industrial commodities, Textile products
Note
summ.
Abstract
Celem pracy była ocena wpływu wybranych parametrów strukturalnych i zastosowanej obrobki chemicznej na przebieg biodeterioracji tkanin bawełnianych. Materiał badawczy stanowiły tkanny wyrodukowane w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Andropol" S.A. Analizowano tkaniny obrusowe w 100 % bawełniane, o nazwach handlowych "Aligator" i "Kajman".

Microbiological degradation of five cotton textiles, differing in structural parameters and the applied chemical treatment, was investigated. The biodegradation of the textiles was carried out using the soil] test method; the extent of biodegradation of the analysed material was determined on the basis of tensile strength variations and changes in morphological properties. The results obtained show that the structural parameters, such as warp and weft linear density and the applied chemical treatment, determine the extent and rate of biodeterioration of the tested textiles. The removal of contaminants and additional nutrients from the textile surface retards the initiation of the microbial action, which could be seen in the case of the bleached texti1e "Kajman". Considering the tested materials, the greatest resistance to microbial action was shown by the raw textile "Aligator". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 101, 0
Bibliography
Show
 1. Buschle-Diller G., Zeronian S.H., Pan N., Yoon MY., Enzymatic Hydrolysis of Cotton, Linen and Viscose Rayon Fabrics, "Textile Research Journal" 1994, nr 64(5).
 2. Clarke A. J., Biodegradation of Cellulose. Enzymology and Biotechnology, Technomic Publ. Co., Lancaster, Basel 1997.
 3. Desai AJ., Pandey S.N., Microbial Degradation of Cellulosic Textiles, "Journal of Scientific and Industrial Research" 1971, vol. 30, nr 11.
 4. Evans T .B., Biodeterioration of Cellulose, "Biodeterioration Abstracts" 1996, vol. 10, nr 3.
 5. Kowalik R., Mikrobiologiczny rozkład materiałów użytkowych, "Postępy Mikrobiologii" 1969, nr 8(1).
 6. Montegut D., Indictor N., Koestler RJ., Fungal Deterioration of Cellulosic Textiles: A Review, "International Biodeterioration" 1991, nr 28.
 7. Parsons H. L., Rotproofing in Relation to Heavy Textiles, "Journal of the Society of Dyers and Colourists" 1970, vol. 86.
 8. PN-88/P-04626. Tekstylia. Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia metodą paskową.
 9. PN-89/P-04730. Tekstylia. Wyznaczanie odporności na działanie mikroorganizmów.
 10. Rybicki E., Środki piorące - dziś i jutro, "Przegląd Włókienniczy" 1998, nr 5.
 11. Sagar B .F., Biodeterioration of Textile Materials and Textile Preservation [w:] Biodeterioration 7, eds D.R. Houghton, R.N. Smith, H.O.W. Eggins, Elsevier Applied Science, London 1988.
 12. Salerno-Kochan R., Wpływ czynników technologicznych na biodegradację tkanin, Praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 13. Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J., Biodegradowalność wyrobów włókienniczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1999, nr 525.
 14. Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J., Czynniki warunkujące rozkład mikrobiologiczny wyrobów włókienniczych. Cz. I: Wpływ czynników środowiskowych, "Przegląd Włókienniczy" 1998, nr 8.
 15. Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J, Czynniki warunkujące rozkład mikrobiologiczny wyrobów włókienniczych. Cz. II: Wpływ czynników technologicznych, "Przegląd Włókienniczy" 1998, nr 11.
 16. Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J., Microbiological Degradation of Textiles. Part J: Biodegradation of Cellulose Textiles, "Fibres and Textiles in Eastern Europe" 2001, vol. 9, nr 3.
 17. Sójka-Ledakowicz J., Gajdzicki B., Lewartowska J., Machnowski W., Procesy enzymatyczne jako alternatywa dla tradycyjnych technologii wykończalniczych, "Przegląd Włókienniczy" 2000, nr 5.
 18. Szczepanowska H., Biodeterioration of Art Objects on Paper, "The Paper Conservator" 1986, nr 10.
 19. Szostak-Kotowa J., Mikrobiologiczny rozkład tkanin [w:] Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Materiały II Konferencji Naukowej, Łódź 2001.
 20. Szostak-Kotowa J., Woźniakiewicz T., Wpływ mikroflory glebowej na rozkład folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 510.
 21. Timar-Balazsy A., Eastop D., Chemical Principles of Textile Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 22. Wood T.M., Garcia-Campayo V., Enzymes and Mechanisms Involved in Microbial Celluloses [w:] Biochemistry of Microbial Degradation, ed. C. Ratledge, Kluwer Academic Publishers, London 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu