BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityńska Aleksandra (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Dorobek twórczy Adama Krzyżanowskiego
The Work of Adam Krzyżanowski
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 686, s. 111-116
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Liberalizm gospodarczy, Teoria ekonomii
History of economic thought, Laissez faire, Economic theory
Note
summ.
Krzyżanowski Adam
Abstract
Tematem artykułu jest omówienie dorobku twórczego Adama Krzyżanowskiego (1873-1963), twórcy krakowskiej szkoły w ekonomii, zwolennika liberalizmu gospodarczego.

This article presents the life and work of Adam Krzyżanowski, the foremost representative of liberal economics in Poland and Professor of Economics at the Jagiellonian University. Krzyżanowski was a very active man, as an academic, teacher, as well as social and economic activist. Hę wrote theoretical works mostly inspired by the English neo-classical school. Hę was a renowned essayist and penned many articles dedicated to important issues of social and economic life in pre-war Poland. Hę represented the interests of small and medium enterprises. Krzyżanowski postulated that economic and political freedom are interrelated values and was a promoter of parliamentary democracy. Hę continued his academic and journalistic activities in the People's Republic of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Akta osobowe A. Krzyżanowskiego, Archiwum UJ, sygn. SII619; Teczka habilitacyjna A. Krzyżanowskiego, Archiwum UJ, sygn. WP II 138.
  2. Knakiewicz Z., Deflacja polska 1930-1935, Warszawa 1967, s. 305-336.
  3. Krzyżanowski A., Polityka i gospodarstwo, Kraków 1931, s. 466-470.
  4. Krzyżanowski A., Rządy marszałka Piłsudskiego, Kraków 1928, s. 115-125.
  5. Krzyżanowski A., Założenia ekonomiki, Kraków 1920, s. 8.
  6. Lipiński E., Wspomnienia pośmiertne o Adamie Krzyżanowskim, „Ekonomista” 1963, nr 4.
  7. Lityńska A., A. Krzyżanowski – wybitny ekonomista krakowski, Kraków 1989, s. 168-180.
  8. Lityńska A., Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Kraków 2001, s. 47.
  9. Lityńska A., Szkoła Krakowska (1921-1939), Kraków 1983, s. 9-25.
  10. Rękopisy niepublikowanych prac i zapiski o charakterze pamiętnikarskim, Biblioteka PAU w Krakowie, sygn. 6830-6880.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu