BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawski Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych
Accounting of Financial Instruments Based on the Example of Selected Option Transactions
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 99-114, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Rachunkowość finansowa, Opcje
Financial instruments, Financial accounting, Options
Note
summ.
Abstract
"Opcje są bardzo popularnymi instrumentami pochodnymi w praktyce, ponieważ obrót nimi odbywa sie zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym." W artykule przeprowadzono klasyfikację instrumentów finansowych oraz przeprowadzono ogólna charakterystykę opcji.

This article presents issues related to the accounting of option contracts. Options are instruments used in speculation, arbitrage and hedging transactions. Owning options facilitates the safe maintenance of a defined market position by investors, producers and customers. The specific character of option transactions assumes in practice a form of linkage between various combinations of options depending upon the market valuation and - most importantly - provides the opportunity to create an unlimited number of various option strategies. Polish accounting regulations enable the presentation of classification methods, valuation methods, and registry techniques on option contract accounts. The options the author presents in theoretical examples are alternatively valued by purchase price and by fair value based on the market value, which depicts in a simple manner the differences between these two detailed valuation methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Chiras O.P., Manaster S. [1978], The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency, „Journal of Financial Economics", nr 6.
 2. Gibson R. 11991], Option Valuation - Analyzing and Pricing Standardized Option Con­tracts, McGraw-Hill, New York.
 3. Jajuga K., Jajuga T. [1998], Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 4. Jajuga K., Kowalak R., Pielichaty E. [1994], Matematyka i statystyka finansowa, red. E. Nowak, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 5. Kolb R.W. [1991], Understanding Futures Markets, Kolb Pubi., Miami.
 6. Kolb R.W. [1997], Wszystko o instrumentach pochodnych, Wig-Press, Warszawa.
 7. Kolb R.W., Gay G. [1983], The Performance of Live Cattle Futures as Predictors of Subsequent Spot Prices, „The Journal of Futures Markets", Spring.
 8. Kolb R.W, Rodriguez R.J. [1992], Principles of Finance, D.C. Heath & Co., Massachusetts, Lexington.
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości [1999], International Accounting Standards Committee, London.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu prezentacji i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674.
 11. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. 2000, nr 113, poz. 1186.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu