BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Belniak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Kałkowski Leszek (Wydział Ekonomii), Maciejowski Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych
The Privatisation of State Enterprises and Issues for Financing Material Investments
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 563, s. 17-29
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Koszty prywatyzacji, Emisja papierów wartościowych, Finansowanie inwestycji, Kredyt bankowy
Privatisation of state owned enterprises, Costs of privatization, Securities emission, Investment financing, Bank credit
Note
summ.
Abstract
Autorzy rozważają czynniki wyznaczające podaż nowych akcji, obligacji przedsiębiorstw i obligacji komunalnych, wywołane głównie działalnością inwestycyjną, włączając w to nabywane nieruchomości od Skarbu Państwa i gmin. Celem badań było oszacowanie kwoty, która będzie przeznaczona na kupno udziałów w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych do roku 2005.

In this article, the authors discuss the factors affecting the supply of new shares and bonds issued by enterprises, gminas and government and local government organisations, and generated above all by investment activity, including the purchase of real estate from the State Treasury and gminas. The aim of this study is to estimate the sum of cash which will be assigned to investments other than the purchase of shares in privatised state enterprises until the year 2005. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Projekty inwestycyjne, pod red. T. Gostkowskiej-Drzewickiej, OdiDK sp. z o.o., Gdańsk 1997.
  2. Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, pod red. J. Czekaja i S. Owsiaka, PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu