BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczor Joanna (Wydział Finansów)
Title
Zmiany organizacyjne centralnych władz skarbowych Polski w latach 1917-1927
Organisational Changes in the Polish Fiscal Authorities, 1917-1927
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 542, s. 31-41
Keyword
Skarbowość, Struktura przedsiębiorstwa
Treasury, Structure of company
Note
summ.
Company
Ministerstwo Skarbu Państwa
Abstract
Autorka opisuje przeobrażenia w organizacji centralnych władz skarbowych, jakie nastąpiły w Polsce w latach 1917-1927. Lata te charakteryzują się dużymi zmianami w obsadzie kierownictwa Ministerstwa Skarbu, co oddziaływało ujemnie na rozwój skarbowości.

In this article, the author discusses the changes that took place in Polish public finances in the first ten years following independence in 1918. Unfortunately, the period studied by the author was characterized by chronic personnel changes in the Ministry for the Treasury. Fifteen changes of government occurred during this period and twelve individuals served as head of the Ministry for the Treasury. This had a negative impact on the development of Polish public finances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
  2. Markowski B., Administracja skarbowa, cz. III, Warszawa 1931.
  3. Rusiński W., Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu