BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich
An Evaluation of the Utility of Bankruptcy Forecasting Methods under Polish Conditions
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 683, s. 47-62
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Model oceny finansów przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Metody prognozowania
Enterprise finance, Enterprises financial evaluations models, Enterprise bankruptcy, Forecasting methods
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano stworzone przez polskich badaczy modele, przy których pomocy można zidentyfikować bankructwo przedsiębiorstwa. Istotność wskazań tych modeli prześledzono na przykładzie wybranych jednostek, które zgłosiły wniosek o upadłość lub takich, których upadłość została już ogłoszona.

In this article, the author examines the issue of evaluating a company's financial condition from the perspective of the threat of bankruptcy. The main aim is to present and apply selected Polish models for predicting bankruptcy based on multi-dimensional discrimination analysis. The research for this article was based on three models used to verify the bankruptcy risk of ten companies operating in the former Kraków Voivodship that submitted applications for bankruptcy declaration in the first half of 2001. Based on the research results, the author concludes that one of the models exhibited no predictive capability in signalling a threat of crisis, while the other two correctly classified several firms, albeit not providing a 100% agreement between the assessment of the probability of bankruptcy and actual status. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Altman E.I., Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, “Journal of Finance” 1968, nr 4, s. 589-609.
  2. Finanse przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne, AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 294-307.
  3. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 56-65.
  4. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, seria II, Poznań 1998, z. 153, s. 157.
  5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, seria II, Poznań 1998, z. 153, s. 166.
  6. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5, s. 306-310.
  7. Rutkowska J., Likwidacja i upadłość polskich przedsiębiorstw w okresie 1990-1999. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. V: Finanse przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne, AE w Poznaniu, Poznań 2000, s.294-307.
  8. Zarzecki D., O metodach oceny zagrożenia bankructwem i możliwościach ich wykorzystania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 361 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu