BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berbeka Krzysztof (Wydział Finansów)
Title
Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym
Dilemmas in the Optimal Distribution of Public Resources Supporting Pro-environmental Activities in the Private Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 708, s. 5-19, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Polityka ekologiczna, Analiza kosztów
Subsidies granted to enteprises, Ecological politics, Cost analysis
Note
summ.
Abstract
"Celem artykułu jest przedstawienie kryteriów służących do rangowania projektów w ujęciu teoretycznym, a następnie ich weryfikacja z punktu widzenia ich operacjonalizacji i efektywności."

In this article, the author presents an analysis of the set of qualification criteria for applications submitted by enterprises under "adjustment to environmental protection requirements". This measure is one of the elements of the Sectoral Operational Programme entitled "Increasing Enterprise Competitiveness". The author presents potential qualification criteria, including an analysis of their utility. Particular emphasis is placed on criteria related to the effectiveness of the submitted projects. The theoretical discussions are illustrated with a practical example of a set of criteria proposed for the evaluation of projects by the National Fund for Environmental Protection and Water Management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, „Journal of Finance" 1968, vol. 23.
  2. Rączka J., Cost Effectiveness Analysis Based on the Dynamic Generation Cost Indicator, Transform Advice Programme, Investment in Environmental Infrastructure in Poland, Warsaw 2002.
  3. Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lala 2004-2006. Uzupełnienie Programu", Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004.
  4. Żylicz T. i inni, Zmiany w systemie udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska w Polsce w świetle przepisów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich nowych aktów prawnych w tym zakresie, Raport końcowy dla Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu