BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Wydział Finansów)
Title
Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle
Development Factors of Entrepreneurship and Innovativeness in Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 708, s. 49-61, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorczości, Innowacyjność, Polityka przemysłowa
Entrepreneurship development, Innovative character, Industrial policy
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest analiza zjawiska aktywności gospodarczej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynników hamujących i stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.

In this article, the author presents the history of supplementing the three classical factors of production (land, labour and capital) with the entrepreneurship factor. The author also discusses the exaggerated approach to the introduction of innovative solutions. Next, he analyses the factors hampering and stimulating the development of entrepreneurship und innovativeness in Poland, including the problems of European integration and globalisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belniak E., Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1999, nr 529.
 2. BCC, Zakazać zakazów, „Nowe Życie Gospodarcze" 2000, nr 22.
 3. Co dalej ze Strategią Lizbońską! „Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 9.
 4. Dietl J., Rozwój kapitału intelektualnego w dziedzinie ekonomii i zarządzania, „Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 22.
 5. Dryll J., Fenomen „małej" restrukturyzacji, „Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 18.
 6. Gajda J., Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, „Ekonomista" 1988, nr 3,4.
 7. Kopczewski T., Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny? „Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo" 2003, nr 11.
 8. Liberda B., Tokarski T., Kapitał ludzi a wzrost gospodarczy w krajach ODCE, „Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 9. Lucas R., Wstęp do gospodarki rynkowej Polski, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkot Biznesu, Kraków 1992.
 10. Maciejewicz P., Bank Światowy o warunkach prowadzenia działalności, „Gazeta Wyborcza" 2003, nr 216.
 11. Makowski M., Nowa jakość badań w Europie, „Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 22.
 12. Moszkowicz K., Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych, AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 13. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z dnia 14 lutego 2003 r., Dz.U. 2003, nr 49, poz. 408.
 14. Podstawy przedsiębiorczości, red. J. Targalski, AE w Krakowie, Kraków l995.
 15. Rachtan R, Intencje i gwarancje, „Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 16.
 16. Rachtan R, Polska przedsiębiorczość - jaka jest? „Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 12.
 17. Radzimińska T., Trudna droga do Lizbony, „Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 7.
 18. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 19. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.
 20. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 21. Ustawa z dnia 8 października 2004 г., о zasadach finansowania nauki, Dz.U. 2004, nr 238, poz. 2390.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu