BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączka Lucyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej
The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 709, s. 5-17
Keyword
Rynek pracy, Proces starzenia się ludności, Ludzie starsi, Aktywność zawodowa ludności
Labour market, Process of people ageing, Elderly people, Activity rate of population
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
"Sprostanie wyzwaniom związanym z procesem starzenia się ludności stało się jednym z podstawowych celów polityki społeczno-gospodarczej w wielu krajach." W pierwszej części artykułu przedstawiono tendencje demograficzne w krajach członkowskich. W drugiej przeanalizowano proces starzenia się ludności w stosunku do rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.

Age and the ageing society has become at the turn o the century a much-discussed issue in various circles and in various aspects. The demographic transformations of the Twentieth Century have led to an increase in the size of the elderly population as well as the ageing of societies. The main determinants of the increasing proportion of older persons are the decreasing birth-rate and greater life expectancy, a consequence of which is a drop in the number of people of productive age. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Mączka L., Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 651, Kraków 2004, s.27.
  2. Wojciechowski W., Starzenie się społeczeństw i aktywność zawodowa osób powyżej 55 roku życia w krajach OECD, MG.PiPS, Warszawa 2003, s.3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu