BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Bińczycki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Perfecting Information Processes in Operational Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 25-45, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie operacyjne, System informacyjny, Informatyczne systemy zarządzania
Operations management, Information system, Management Information Systems
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie zarządzania operacyjnego w działalności przedsiębiorstw. W drugiej, przedstawiono funkcjonowanie operacyjnego systemu informacyjnego, wskazując na elementy składowe oraz realizowane funkcje. Cześć trzecia zawiera metodyczne aspekty budowy systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania operacyjnego.

A key area of a firm's activities are operational processes, which cover the production of material goods and the provision of a variety of services, also including broadly--understood distribution processes in the technical and material supply, production, sale, wholesale and retail phases. An operating information system used in this area should be understood as a collection of processed and unprocessed data, including in its thematic scope all information essential to the proper execution of management functions, i.e., planning, organising, motivating and controlling in each area of operational management. The essence of this system lies in its capacity to deliver essential information that enables rational managerial decision-making at the proper time to the appropriate workstations and organisational units. In this article, the authors discuss the significance of operational management in an enterprise's activities as well as the nodal functions and task areas of the enterprise's operational management. The authors present the functioning of the operational information system, indicating the components and functions used. They draw attention to the characteristics of information systems, such as the logistics information system, the information system developed for outsourcing needs, comprehensive negotiation support systems, as well as - discussed here most broadly - the information system for customer relations management. The authors also describe informational techniques helpful in information management at the operational level. (original absract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Krakow.
  2. Durlik I. [1995], Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa.
  3. Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
  4. Pietrzkiewicz T. [1996], Informacja w proetycznym zarządzaniu gospodarką, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
  5. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. [2003], Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  6. System informacji strategicznej [2001], pod red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Difin, Warszawa.
  7. Waters D. [2001], Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa.
  8. Zarządzanie przedsiębiorstwem [2002], pod red. M. Strużyckiego, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu