BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego
Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 47-62, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Korporacje, Ład korporacyjny
Corporation, Corporate governance
Note
summ.
Abstract
W pracy dokonano przeglądu podstawowych koncepcji teoretycznych nadzoru korporacyjnego oraz przeprowadzono wstępną analizę związków pomiędzy tymi koncepcjami a podejściem normatywnym (prawnym i regulacyjnym).

The theory of incomplete contracts and the concepts that refer to it - agency theory, the legal-economic approach and the approach aimed at preventing abuses of control (supervision) - constitute the theoretical basis for deliberations on corporate governance. In all of these approaches, the importance of the relationships between economic mechanisms and legal instruments are emphasised. Relationships between theoretical concepts of corporate governance and the normative approach encompassing the legal approach and the regulatory approach are, on the other hand, insufficiently taken into account either in economic practice or in theoretical works published in Poland. The purpose of this article is to review the basic theoretical concepts of corporate governance as well as to conduct an initial analysis of the relationships between these concepts and normative approaches - the legal approach and the regulatory approach. As an illustration of these relationships, the author presents selected examples of the regulatory problems that arise in corporate governance systems in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Berle A.A., jr., Means G.G. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Mac-mil Ian, New York.
 2. Black W. [2003], Reexamining the Law-and-Economic s Theory of Corporate Governance, „Challenge", vol. 46, nr 2.
 3. Bossak J., Zalega K. [2001], Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego Polsce, „Organizacja i Kierowanie", nr 4 (106).
 4. Brycki G. [2003], Niechętni niezależnym radom, „Rzeczpospolita", nr 156.
 5. Coase R. [1937], The Nature of the Firm, „Economica", vol. 4.
 6. Easterbrook F.H., Fischel D.R. [1991], The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 7. Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka [2002], S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, PWE, Warszawa.
 8. Hart O., Moore J. [1988], Incomplete Contracts and Renegotiation, „Econometrica", vol. 56, nr 4.
 9. Hart O. [ 1995], Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford.
 10. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics", vol. 3.
 11. Jerzemowska M. [2002], Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 12. Jerzemowska M., Nogalski В. [2000], Corporate Governance in Polish Holdings. In Search of Effective Corporate Governance, Management Studies Center, Warszawa.
 13. Jessop B. [2006], Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, Department of Sociology, Lancaster University, http://www.lancs. ac.uk/fss/sociology/papers/jessop-governance-and-metagovernance.pdf, 4.05.2006.
 14. Koładkiewicz I. [2001], Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia, „Organizacja i Kierowanie", nr 3 (105).
 15. Koładkiewicz 1. [2002], Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 16. Law and Finance [19981, R- La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, „Journal of Political Economy", vol. 106, nr 6.
 17. Legal Determinants of External Finance [1997], R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, „Journal of Finance", vol. 52, nr 3.
 18. Leydesdorff L. [2001], A Sociological Theory of Communication. The Self-Organization of the Knowledge-Based Society, Universal Publishers/uPUBLISHCOM, USA.
 19. Mesjasz C. [1998], Corporate Governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne"?, „Przegląd Organizacji", nr 11.
 20. Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem, Seria Specjalna: Monografie, nr 142, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 21. Mikosz A. [2002], Porównanie i ocena polskich projektów kodeksów „corporate governance", Weil, Gotshal & Manges, Warszawa.
 22. Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą [1998], B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, J. Solarz, M. Trocki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Pistor K. [2000], Patterns of Legal Change: Shareholder and Creditor Rights in Transition Economics, „EBRD Working Paper", nr 49.
 24. Pistor K., Raiser M., Geifer S. [2000], Law and Finance in Transition Economies, „EBRD Working Paper", nr 48.
 25. Principles of Corporate Governance [1999], OECD, Paris.
 26. Shleifer A., Vishny R. [1997], A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance", vol. 52, nr 2.
 27. Tamowicz P., Dzierżanowski M. [2002], Problem pomiaru efektywności nadzoru korporacyjnego: Ratingi nadzoru korporacyjnego, ich charakterystyka, dylematy i użyteczność, „Organizacja i Kierowanie", nr l (107).
 28. Tirole J. [2001], Corporate Governance, „Econometrica", vol. 69, nr 1.
 29. Turnbull S. [2006|, Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, Social Science Research Network (SSRN), http://ssrn.com/abstracts221350,4.05.2006.
 30. Weimer J., Pape J.C. [2001], A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, Corporate Governance. International Perspective, vol. 7, nr 2.
 31. Wheeler S., Lewis R.M. [1982], The Organization as Weapon in White Collar Crime, „Michigan Law Review", vol. 80, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu