BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hausner Jerzy (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Organizacje pozarządowe - trzeci sektor współczesnego społeczeństwa
Non-governmental Organisations - the Third Sector of Modern Society
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 714, s. 5-21, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Organizacje pozarządowe, Przegląd literatury
Non-profit organisations, Non-governmental organisation, Literature review
Note
summ.
Abstract
Nowoczesne zarządzanie publiczne cechuje klarowne współdziałanie i partnerstwo sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. W artykule omówiono teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania organizacji społecznych stanowiących trzeci sektor współczesnego społeczeństwa.

A characteristic of modern public governance is transparent collaboration and partnership between the public sector on the one hand, and the private sector and non-governmental organisations on the other. Non-governmental organisations - NGOs - and non-profit organisations constitute the third sector of modern society. Development of the third sector and the organisations that compose it is supported by all the main political currents found in democratic countries (social-democratic, liberal, Christian-democratic). Each of them perceives in the third sector some possibility of solving key social problems. This does not mean that these currents do not differ fundamentally in their approach to the third sector and that the functioning and development of social organisations is not problematic. The aim of this article is to discuss these differences and problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Alhadeff G. [2000], Przedmowa. Społeczeństwo obywatelskie, demokracja i rozszerzenie [w:] Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor, Warszawa.
 2. Angerhausen S. [1999], Rozwój organizacji społecznych w Niemczech Wschodnich [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Miedzy państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 3. Balfour D.L. [2001], Rediscovering Government, Grand Valley State University, mimeo.
 4. Cipolla C.M. [1980], Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700, Metheun, London.
 5. Duncan G. [1990], From State to Individual: The Case of Community Care, paper preapered for the EAEPE conference: Rethinking Economics: Theory and Policy for Europe in the 21st Century, November 15-17, Florence.
 6. Fialova Z. [1999], Sektor pozarządowy na Słowacji: osiągnięcia, obawy, wyzwania [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 7. Głogosz D. [1999], Problemy rozwoju sektora pozarządowego w Polsce - charakterystyka ogólna [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 8. Głogosz D., Strzemińska H. [1999], Charakterystyka organizacji pozarządowych [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 9. Golinowska S. [1999], Teoretyczne podstawy działania organizacji pozarządowych [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 10. Izdebski H. [1999], Jak regulować funkcjonowanie organizacji pozarządowych [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 11. Izdebski H., Kulesza M. [1998], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 12. Juszczyński M. [1999], Warunki prawno-finansowe funkcjonowania organizacji pozarządowych -próba analizy porównawczej [w:] Pozarządowe instytucje spoteczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 13. Klausen K.K., Selle P. [2000], The Third Sector in Scandinavia, MPA International Summer School, August, Cracow.
 14. Kowalak T. [1999], Organizacje pozarządowe w polityce społecznej Stanów Zjednoczonych [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 15. Koźlicka R. [2000], Pozycja sektora pozarządowego w Unii Europejskiej [w:] Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor, Warszawa.
 16. Kuhnle S., Selle P. [1992], History Counts - Or Why „Voluntaty Organizations" Means Diffrent Things: the Case of the Norwegian Welfare State, LOS-senter Notat 92/1.
 17. Leś E. [1999], Organizacje pozarządowe na Węgrzech: bilans dziesięciolecia [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 18. Lipovski O. [1999], Sektor pozarządowy w Bulgara [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
 19. Olsen J.P. [1991], Rethinking and Reforming the Public Sector, LOS-senter Notat 91/33.
 20. Pestoff V.A. [1996], Social Enterprises & Civil Democracy in Sweden: Enriching Work Environment and Empowering Citizens as Co-Producers, School of Business, Stockholm University, Stockholm.
 21. Peters G.B. [1996], The Future of Governing. Four Emerging Models, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas.
 22. Putnam R. [1993], Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 23. The State in a Changing World [1997], World Development Report, Oxford University Press, Oxford.
 24. Wolf C. Jr [1988], Markets and Governments. Choosing between Imperfect Alternatives, The MTI Press, Cambrigde, Massachusetts.
 25. Woźniak Z. [1999], Komentarz dotyczący problemów funkcjonowania sektom pozarządowego [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, S. Golinowska, D. Głogosz (red.), IPiSS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu