BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombińska Elżbieta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ograniczenia obrotu dewizowego z zagranicą w polskim prawie dewizowym
Restrictions on Foreign Currency Transactions in Polish Currency Law
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 556, s. 55-65, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka dewizowa, Obrót dewizowy, Prawo dewizowe, Transakcje walutowe, Kredyt dewizowy, Pożyczki walutowe
Foreign-exchange policy, Foreign exchange, Foreign Exchange Law, Foreign Currency Transactions, Foreign currency loan, Foreign currency loans
Note
summ.
Abstract
Tematem opracowania jest zaprezentowanie zmian w zakresie reglamentacji obrotu dewizowego z zagranicą, wprowadzonych przez ustawę - "Prawo dewizowe z dnia 1.01.1995". Ukazano wyraźną tendencję do łagodzenia obowiązującej reglamentacji w omawianej dziedzinie.

The transformation of the economic system and the increasing openness of the Polish economy which has accompanied this process have given rise to the need for changes in legal regulations governing the execution of foreign currency transactions. Currency transactions, both in Poland and with foreign countries, are allowed, but are subject to many restrictions. The scope of currency regulation, in the form of various prescriptions and prohibitions, differs for the various entities subject to currency law. The Foreign Currency Act, which has been in force since 1 January 1995, removed a number of restrictions relating to foreign currency transactions, including currency transfers to and from abroad, as well as the provision and drawing of foreign currency credits and loans. In addition, the Act allowed Polish firms and individuals to possess foreign currency and keep such currency in their own foreign currency accounts. At the same time, the Act introduced new restrictions with regard to setting guarantees in foreign currency transactions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Pyzell R., Dalsza liberalizacja prawa dewizowego, "Rachunkowość" 1996, nr 3.
  2. Ustawa z dnia 15 II 1989 r. Prawo dewizowe, Dz.U. nr 6, poz. 33 ze zm.; Dz.U. nr 74, poz. 44; Dz.U. 1991, nr 35, poz. 155, nr 60, poz. 253, nr 100, poz. 442.
  3. Ustawa z dnia 2 XII 1994 r. Prawo dewizowe, Dz.U. nr 136, poz. 703 ze zm.; Dz.U. 1995, nr 132, poz. 641.
  4. Wójtowicz W., Dalsza liberalizacja polskiego prawa dewizowego, Monitor Podatkowy 1996, nr 1.
  5. Wojtowicz W., Prawna regulacja obrotu dewizowego w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
  6. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 I 1996 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych, MP nr 6, poz. 73 ze zm.; MP nr 21, poz. 244.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu