BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwińska Anna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Zasoby kulturowe a funkcjonownie i rozwój miasta
Cultural Resources and the Functioning and Development of the City
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 566, s. 81-89, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kultura, Obszar kulturowy, Socjologia kultury, Społeczności lokalne
Culture, Cultural area, Sociology of culture, Local community
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Autorka w opracowaniu koncentruje się na potrzebie i wadze zasobów kulturowych w funkcjonowaniu i rozwoju miast, głównie historycznych. Rozpatruje te zasoby w kontekście czynników ukazujących i promujących funkcje miasta. W zakończeniu autorka opisuje pewne zjawiska związane z rozwojem Krakowa jako przykład miejsca, które żyje "przy boku kultury, wraz z kulturą".

The present focuses on the importance of cultural resources in the functioning and development of cities, especially historic cities. The author considers the cultural resources of a city in the context of factor promoting the performance of a city`s functions, including, in particular, the functions involved in the creation of a community, and a city`s economic functions. The author thus pays attention to the possible dangers arising from the use these resources, especially their over-commercialisation. FINALLY, SHE DESCRIBES certain phenomena connected with the development of Kraków in the 1990s, treating this city as a specific case of a town that "lives off" culture. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Baran Z. [1991], Słowo wstępne [w:] Kraków, dialog tradycji, pod red. Z. Barana, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
  2. Goerlich K. [1995], Niezwykle miasto [w:] Kraków, Biuro Promocji i Ofert Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
  3. Mikułowski Pomorski J. [1991], Kraków w naszej pamięci, Secesja, Kraków.
  4. Ostrowski J.K. [1989], Kraków, seria; Artystyczne stolice świata, WAiF, Warszawa.
  5. Ossowski S. [1967], Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. III, PWN, Warszawa.
  6. Rybicki P. [1972], Społeczeństwo miejskie, Warszawa.
  7. Szydłowski T. [1912], O obronie śródmieścia Krakowa i jego starodawnego i artystycznego charakteru, Kraków.
  8. Tochman W. [1995], Zjednoczone kolory Litwy, "Gazeta Wyborcza", Magazyn, 9 czerwca.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu