BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Francik Anna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Innovation in the Small and Medium-Sized Enterprise Sector
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 577, s. 27-41, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zachowania innowacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery innowacyjności
Enterprise innovation, Innovative behaviours, Small business, Innovativenesss barriers
Note
summ.
Abstract
W związku z ciągłym wzrostem konkurencyjności przetrwanie wielu małych i średnich przedsiębiorstw będzie zależało w coraz większym stopniu od innowacyjności. Autorka opisuje poziom, a także źródła i bariery innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

This article looks at the issue of innovation in small and medium-sized enterprises. In the first part, the author offers some general remarks on the subject of innovation and discusses methods for researching this phenomenon. In the second part, she assesses the level of innovation in small and medium-sized enterprises on the basis of existing research. She also discusses the sources of, and barriers to innovation in the SME sector. The next part of the article includes a discussion of both existing and planned programmes supporting the innovation of SMEs and also looks at the work of the National Services System [KSU] which creates the conditions in which SMEs can develop and increase their competitiveness. The article concludes with a presentation of research results regarding the innovativeness of small and medium-sized organizations in the Małopolska voivodship. The aim of the research, which covered 64 enterprises, was to describe not only specific examples of innovation, but more importantly to describe the wide variety of conditions shaping the activities of an innovative organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Klimczak T., Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Innowacje" 1998, nr 1.
  2. Kotowicz-Jawor J., Rozluźnić gorset akumulacji, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 23.
  3. Smallbone D., Innovation, SME and Regional Development [w:] Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i promocji małych i średnich przedsiębiorstw, materiały z konferencji, SOOIPP, Kiekrz 1997.
  4. Stawarz E., Czynniki i bariery transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (ocena stanu) [w:] Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, Warszawa, grudzień 1998.
  5. Wnuk-Lipiński E., Klasa średnia, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 50.
  6. Założenia polityki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw na lata 1998-2001, Materiały Ministerstwa Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu