BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pfeifer Stanisław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych
Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 546, s. 89-100, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie metodyki badawczej oraz wyznaczenie najważniejszych cech użytkowych, dotyczących włókienniczych materiałów wodoodpornych. Badano goreteks, sympateks oraz hydroteks. Wyznaczono wodoodporność określoną przez takie wskaźniki, jak wodoszczelność i odporność na zwilżanie powierzchniowe oraz takie wskaźniki użytkowe, jak paroprzepuszczalność i wodochłonność.

Water-resistant textiles should not let water inside and should not get soaked on the outside. At the same time, they should allow enough sweat, in the form of steam, to escape to the surface of clothing. Materials which combine the above features are used in the roduction of water-resistant clothing, often known as active sportswear. The article presents the main functional features of water-resistant textiles as well as a methodology for testing them. The materials researched were goretex, sympatex and hydrotex. The water resistant qualities of these textiles were determined using such criteria as watertightness and resistance to surface moisture, steam permeability and water absorptivity. The author also introduces the concept of surface absorbability. On the basis of the research results, the author draws conclusions about the actual functional qualities of the tested materials and sets out the most important requirements for materials used in modern, water-resistant clothing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Active Sportswear Fabrics, Japanese Manufacturers Endeavor to Adapt to New Environments, Jap. Tekst. News, No 465 August 1993.
  2. ISO 4920-1981 Textile fabrics - Determination of Resistance to Surface Wetting (Spray Test).
  3. Metrologia włókiennicza, t. IV, WNT, Warszawa 1973.
  4. Pfeifer S., Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych, opracowanie wykonane w ramach badań statutowych, AE w Krakowie, 1998, maszynopis.
  5. Pfeifer S., Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, opracowanie wykonane w ramach badań statutowych, AE w Krakowie, 1997, maszynopis.
  6. PN-71/P-04611. Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej.
  7. PN-72/P-04734. Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie wodochłonności.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu