BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska-Liszka Maria (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badania nad zmianami barwy olejów jadalnych pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego
Studies on Colour Changes in Edible Oils as Affected by External Environmental Factors
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 572, s. 21-28, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Olej jadalny, Tłuszcze jadalne, Badanie żywności, Folie opakowaniowe, Folie polietylenowe, Opakowania produktów spożywczych, Oddziaływanie opakowania na żywność
Commodity science, Food commodities, Edible oil, Edible fats, Food research, Packaging foil, Polyethylene foil, Food packaging, The impact of food packaging on food
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było zbadanie czy i jaki wpływ wywiera promieniowanie UV i temperatura na zmiany barwy olejów jadalnych, a także stwierdzenie czy i w jakim stopniu stosowane obecnie w Polsce opakowania olejów jadalnych w postaci butelek z wysokociśnieniowej folii politetylenowej zabezpieczają te produkty przed zmianami barwy.

The objective of the research was to determine the effects of light and temperature on colour changes in edible oils. Besides, the studies aimed at finding whether the package, made of high-pressure polyethylene sheeting, protects these products from colour changes. The testing was performed on refined soybean oil subjected to accelerated ageing under model conditions. It was stated that the change in colour of the tested oil was considerably affected by light. Temperature, in the presence of light, showed a catalytic action, intensifying a change in that quality factor. Besides, it was found that the high-pressure polyethylene sheeting, used as the packaging, significantly protected the tested oil from colour changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Czechowska-Liszka M., Badania zmian parametrów jakości oleju sojowego w procesach starzenia, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1980.
  2. Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
  3. PN-84/C-04534/02: Oznaczanie barwy produktów chemicznych za pomocą skali jodowej.
  4. Szyszko E., Instrumentalne metody analityczne, wyd. 5, PZWL, Warszawa 1982.
  5. Wpływ procesów rafinacyjnych na stabilność oksydatywną oleju rzepakowego, cz. 3: Proces odbarwiania, T. Płatek, J. Węgrowski, K. Krygier, M. Jerzewska, "Tłuszcze Jadalne" 1997, t. 32, nr 4.
  6. Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J., Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu