BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypek Mieczysław (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Testowanie towarów jako stymulator jakości
Testing of Goods as a Stimulator of Quality
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 578, s. 33-41, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Organizacje konsumenckie, Konsumencka ocena jakości, Testowanie produktów, Badania konsumenckie, Jakość, Jakość wyrobów, Badanie jakości, Opakowalnictwo, Informacyjna funkcja opakowania, Informacja konsumencka
Commodity science, Consumer organisations, Consumers' quality assessment, Product testing, Consumer research, Quality, Quality of product, Quality research, Packaging science, Information function of packaging, Consumer information
Note
summ.
Company
Federacja Konsumentów, Konsumencki Instytut Jakości
,
Abstract
Chcąc dokonać zakupu, współczesny konsument staje przed dylematem: który towar w obrębie szerokiego asortymentu oferowanych wyrobów o bardzo zbliżonym charakterze uznać ma za optymalny dla niego i jaką ma podjąć decyzję związaną z dokonaniem racjonalnego wyboru. Z pomocą w rozwiązywaniu tych problemów starają się przychodzić organizacje konsumenckie badając i publikując wyniki badań testowych. W artykule omówiono testowanie towarów jako niezwykle istotny stymulator jakości.

The author tries to draw our attention to the testing of goods quality that has been developed for more than 30 years in Western Europe and the U.S.A. In the European countries the leading position is occupied by the German Stiftung Warentest - the Goods Testing Foundation linked to the federation of German consumer organizations. The testing of goods is usually understood as a many-sided problem, and it is considered from the angles of economy (prices, working costs), usability (functionality, convenience, and comfort of use), technology (essential technical parameters), packaging (convenience of the packaging used, disadvantages), and others. In the paper the testing of medium-class cars is discussed. The testing helps consumers choose and accept a product. Basing on fully impartial and objective comparative studies, it is a good reference point for the evaluation of marketable products and a very efficient stimulator of their quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Balon U., Skrzypek M., Konsumencka akceptacja jakości wyrobów [w:]: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, pod red. T. Wawaka, Wyd. EJB, Kraków 1997.
  2. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 19, WP, Warszawa 1989.
  3. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
  4. Mitsuharu Mitsui, A New Concept of Quality Management, referat wygłoszony na 5th International Commodity Science Conference, maszynopis powielony, AE w Poznaniu, Poznań 1996.
  5. Neue Daten zum Einsatz von Kunststoffen für Verpackungszwecke (wg GAK 1/1997) w zbiorze: Deutscher Verpackungsinstitut Leipzig, wybór publikacji z I półrocza 1997.
  6. Test Kleinwagen, "Test" 1997, nr 5.
  7. Test Kleinwagen (Crashversuche) - Größere Chance zum Überleen, "Test" 1997, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu