BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzembicki Leszek (Wydział Zarządzania)
Title
Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski
The Consumption Behaviours of Tourists Taking Holidays in Rural Areas of Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 716, s. 55-73, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Indywidualna konsumpcja usług turystycznych, Agroturystyka, Region turystyczny
Individual consumption of touristic services, Agrotourism, Tourist region
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest prezentacja wybranych fragmentów wyników badań ankietowych zachowań konsumentów na rynku turystyki wiejskiej w Polsce. Przeprowadzono charakterystykę osób wypoczywających na terenach wiejskich, motywów wyboru takiej formy wypoczynku oraz ważnych elementów zachowań konsumpcyjnych związanych z określonym wypoczynkiem.

This article is devoted to a presentation of the consumption behaviours of tourists taking holidays in rural areas. A survey conducted in 2003 in seven regions of Poland provided information on this issue. Consumers of services delivered by rural tourism facilities were mainly individuals from middle and younger age groups, affluent, educated, and residing in large cities. The main reason for selecting this type of holiday was a desire to spend quiet time in a natural, rural environment. Acquaintances served as the main source of information. Tourists generally spent their holidays with their families and stayed in guest rooms. Most frequently, they planned and organised their leisure time programme themselves. Most respondents assessed the various elements of this type of tourism very positively. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. K. Karcz i Z. Kędzior, AE w Katowicach, Katowice 2001.
  3. Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Wyniki badań, red. J. Kramer i U. Janeczek, AE w Katowicach. Katowice 2002.
  4. Strzembicki L., Zachowania konsumentów na rynku turystyki wiejskiej w Polsce, GWSH w Katowicach, Katowice 2005
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu