BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Altkorn Jerzy (Wydział Zarządzania)
Title
Procedury uzyskiwania znaków towarowych w krajach Unii Europejskiej
Obtaining Trademarks in EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 581, s. 5-13
Keyword
Znaki towarowe, Identyfikacja produktu
Trademarks, Product identification
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zarządzaniem wzorami i znakami Wspólnoty oraz ich rejestracją na terenie Unii zajmuje się Office for Harmonization in the Market - Urząd Koordynujący na Rynku Wewnętrznym. W opracowaniu omówiono strategie uzyskiwania znaków towarowych w Unii Europejskiej.

Knowledge of the procedures for obtaining trademarks on the EU market is a significant factor in the success of a product. The article describes the role of the Office of Internal Market Harmonization where it involves trademarks and design, the system for trademark protection, how trademarks are registered and the law as it concerns trademark owners> (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu