BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berbeka Krzysztof (Wydział Finansów)
Title
Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce
An Economic Analysis of Water Abstraction and Wastewater Discharge Charges in the Municipal Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 732, s. 5-20, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Opłaty ekologiczne, Opłaty za odprowadzanie ścieków, Opłaty za dostawę wody, Analiza ekonomiczna
Environmental fees, Fees for wastewater discharge, Charges for water supply, Economic analysis
Note
summ.
Abstract
"Wokół cen usług polegających na dostarczaniu wody i odbiorze ścieków toczy się w Polsce ożywiona dyskusja, w której argumenty merytoryczne mieszają się z politycznym populizmem." W artykule podjęto próbę odpowiedzi na kilka podstawowych pytań związanych z systemem opłat wodno-kanalizacyjnych. Przedyskutowano problemy: czy system opłat jest niezbędny, czemu ten system ma służyć, czy stawki jednostkowe wyznaczono na odpowiednim poziomie i jakie konsekwencje powoduje on w sektorze komunalnym.

In this article, the author evaluates the impact of environmental fees for water uptake and wastewater discharge on water and wastewater operators' Financial bottom line and resents how they are reflected in the final prices of services provided. Before making empirical calculations, the author conducted an economic analysis of the justification f environmental usage fees and the method for determining unit rates. Based on representative sample of water and wastewater operators - more precisely on the economic data characterising their operations - the author determined the mechanisms of growth in final prices for services due to changes in environmental usage fees. The author questions the opinion of some operators as to the strong impact of these fees on the final prices for services, in particular, in the case of wastewater collection and treatment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna funkcjonowania nowego systemu środków finansowo-prawnych dotyczących korzystania ze środowiska, a w szczególności stawek opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków, red. K. Berbeka, AK Consulting 2003.
  2. Informacja o wynikach kontroli kosztów prowadzenia publicznej gospodarki wodno--ściekowej, NIK, Katowice 2001.
  3. The Prince of Water. Trends in OECD Countries, OECD, Paris 1999.
  4. Water for the 21st Century: Vision to Action. Central & Eastern Europe, Global Water Partnership 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu