BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Justyna (Wydział Finansów), Kożuch Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce
Use of the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund in Financing Environmental Projects in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 732, s. 75-94, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Fundusze ekologiczne, Fundusze celowe, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Fundusz leśny
Ecological funds, Target funds, Financing of the environmental protection, Agricultural Land Protection Fund, Forest fund
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest prezentacja zasad funkcjonowania Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a także ocena ich wykorzystania w aspekcie finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce.

Earmarked funds - the resources of which are strictly distinguished from other sources of financing and are allocated towards the implementation of specific tasks -play a significant role in the system of financing environmental projects. The group of earmarked funds associated with environmental protection includes: the National Fund for Environmental Protection and Water Management and its equivalents at the regional (voivodship), district (powiat), and municipal (gmina) levels, as well as the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund. The latter two funds are indirectly related to the co-financing of environmental protection measures and their role in the environmental financial market is small. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Zarys prawa finansów publicznych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", Toruń 1997.
 2. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uwagi metodyczne, Ochrona środowiska i gospodarka wodna, GUS, Warszawa 1982.
 3. Leśnictwo, GUS, Warszawa 2004.
 4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze, PWN, Warszawa 1997.
 5. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2004.
 6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października 1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Dz.U. 1998, nr 139, poz. 903.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Dz.U 1994, nr 134, poz. 692.
 9. Solska J., Fundusze celowe - miliardy poza kontrolą, „Polityka" 1996, nr 45.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2005.
 11. System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, PWN, Warszawa 1997.
 12. Szewc A., Fundusze celowe związane z rolnictwem [w:] Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych, praca niepublikowana, kier. K. Górka, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 13. Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1971. nr 27, poz. 46.
 14. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1982, nr 11. poz. 79.
 15. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995, nr 16, poz.. 78.
 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, Dz.U. 1990, nr 89, poz. 517.
 17. Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, Dz,U. 1991, nr 4, poz.. 18, późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 2005, nr 45, poz. 435.
 19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu