BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawak Sławomir (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000"
Areas of Improvement in the Norms of the ISO 9000 Series - "Wizja 2000"
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 574, s. 217-230, bibliogr. 14 poz
Keyword
Normalizacja, Normy ISO 9000, Normy jakościowe, Zarządzanie jakością, Systemy jakości
Normalization, ISO 9000, Quality standards, Quality management, Quality systems
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu autor zastanawia się nad zmianami proponowanymi w planowanej modyfikacji norm dotyczących jakości systemów zarządzania (ISO 9000), ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji. Autor ocenia potencjalne problemy z jakimi mogą się spotykać przedsiębiorstwa w czasie wprowadzania zmodyfikowanej wersji systemu jakości. W zakończeniu opisał przewidywane zmiany, jakie wprowadza do systemów zarządzania jakością "Wizja 2000".

In this article, the author looks at the changes proposed in the planned modification of the norms of the ISO 9000 series regarding quality management systems, known as "Wizja 2000", elaborated by the International Organisation for Standardisation (ISO). On the basis of the proposed ISO/DIS 9000:2000 series and earlier ISO/CD1 and ISO/CD2versions, the author assesses the potential problems which enterprises may come up against when trying to implement the modified version of the system. For comparative purposes, the author also assesses the ISO 9000:1994 norm version in force until 2000. The author`s evaluation covers criteria related both to the assumptions and requirements of the norm and ifs implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adams S. [1998], Zasada Dilberta, Business-Press, Łódź.
 2. Gawlik J. [1998], Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w zakładach mechanicznych Bumar-Łabędy SA w Gliwicach [w:] Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, pod red. T. Wawaka, PF ISO 9000, Warszawa.
 3. Kanholm J. [1998], ISO 9000 system jakości, Alfa-Wero, Warszawa.
 4. Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie [1998], pod red. T. Wawaka, PF ISO 9000, Warszawa.
 5. Niegowska E. [1996], Kierunki zmian drugiej dużej nowelizacji norm rodziny ISO 9000, Problemy Jakości, nr 2.
 6. Norma PN-ISO 9001:1996, PKN, Warszawa 1996.
 7. Rieker J. [1995], ISO - papierowym tygrysem? "Zarządzanie na świecie", nr 12.
 8. Skorykow S. [1996], Uwagi na temat wprowadzania systemów jakości w przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 1.
 9. Skrzypek E. [1998], Dostosowanie systemu zarządzania do wymogów Unii Europejskiej [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 1. pod. red. T. Wawaka, UJ, Kraków.
 10. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork.
 11. Wawak S. [1998], Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwach [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 1, pod red. T. Wawaka, UJ, Kraków.
 12. Wawak S. [1999Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. II, pod red. T. Wawaka, UJ, Kraków.
 13. Wawak T. [1996], System jakości ISO 9000, WIE, Kraków.
 14. Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie [1998] i [1999], pod red. T. Wawaka, UJ, Kraków, t. 1 i t. 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu