BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Francik Anna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Sokołowski Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Innowacyjność w województwie małopolskim
The Innovativeness of the Małopolskie Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 730, s. 63-97, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Innovative character, Small business, Enterprise innovation, R&D in the enterprise
Note
summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań poziomu innowacyjności województwa małopolskiego na tle kraju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wielkość organizacji. Przedmiotem zainteresowania był obszar małych i średnich przedsiębiorstw.

In this article, the authors present the results of their research into the innovativeness of the Małopolskie Voivodship. They verify the assertion of a direct link between the size of a company and its ability to innovate. Their main focus is on the SME sector. Making the assumption that in the research-development-implementation triad that underpins macroeconomic innovation processes each of these three factors is of equal importance, the authors assess them to compare the innovativeness of Mafopolska's SMEs with that of SMEs in the rest of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Dean T., Brown R., Bamford C., Differences in Large and Small Finn Responses to Environmental Context: Strategic Implications from Corporative Analysis of Business Formations, „Strategic Management Journal" 1998, vol. 19.
 2. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, G. Niedbalska, I. Kudrycka, J. Isajew, B. Rejn, GUS Warszawa 1999.
 3. Dobiegała-Korona B., Innowacje jako czynnik kreujący wartość firmy, niepublikowany raport nt. innowacyjności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2000.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2000, GUS, Warszawa 2002.
 5. Foyn F., Community Innovation Survey 1997/1998, Statistics in focus, Eurostat 1999, theme 9-2/1999.
 6. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna:, Monografie, Kraków 2002, nr 158.
 7. Frascati Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practis for Surveys of Research and Experimental Development, OECD 1994.
 8. Galbraith J.K., American Capitalism: The Concept of Countervailing Power, Boston 1952.
 9. Ileczko B., Niektóre elementy współczesnej wiedzy o innowacjach na tle piśmiennictwa zachodniego, PWN, Warszawa-Łódź 1982.
 10. Innovation and Structural Change in Post-socialist Countries: A Quantitative Approach, Kluwer Academic Pubi., Dordrecht 1999.
 11. Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/ Eurostat 1997.
 12. Porter L.W., Where is the Organization Man? „Harvard Business Review" 1963, nr 41.
 13. Poznański K., Intensywność badań w przemyśle, „Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4.
 14. Rejn B., Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) - nakłady, efekty, Zakład Badań Statystyczno-ekonomicznych, GUS i PAN, Warszawa 2002, z. 281.
 15. Rozluźnić gorset akumulacji, rozmowa z J. Kotowicz-Jawor, „Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 23.
 16. Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. Smallbone D., Innovation, SME and Regional Development, referat na VIII konferencję nt. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i promocji małych i średnich przedsiębiorstw, SOOIPP, Kiekrz 1997.
 18. Special Issue on New Science and Technology Indicators, STI Review, OECD, Paryż 2001, nr 27.
 19. Stawasz E., Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 20. Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, materiały niepublikowane, Ipsos- -Demoskop, Warszawa 2001.
 21. Zachowania człowieka w organizacji, t. 2, red. W.E. Scott, L.L. Cummings, PWN, Warszawa 1983.
 22. Zienkowski L., System rachunków narodowych (SRN), t. l, GUS, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu