BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulas Piotr (Wydział Finansów)
Title
Współczesny nadzór właścicielski w spółkach akcyjnych (model amerykański i niemiecki)
Contemporary Proprietor`s Supervision in Joint-Stock Companies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 591, s. 75-82, bibliogr. 6 poz
Keyword
Spółki akcyjne, Rada nadzorcza spółki, Praktyka zarządzania
Joint stock companies, Supervisory board of the company, Management practice
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono spółki akcyjne zasługujące na specjalną uwagę ze względu na charakterystyczne cechy związane ze strukturą własnościową, odmiennością prawną i możliwością łatwej wyceny rynkowej. Zaprezentowano systemy nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych i omówiono model amerykański i niemiecki przyjęty również w Polsce.

This article expounds contemporary proprietor`s supervision in joint-stock companies, and devotes paricular attention to its two most common models: the German and the Anglo-Saxon. The author points out the fundamental differences between them, and goes on to reflect on contemporary issues of proprietor`s supervision in an era of capital market globalisation and ever-increasing competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Domański G., W imieniu właścicieli, "Rzeczpospolita" 2000, nr 108.
  2. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, AE w Krakowie, Kraków 1994.
  3. Rudolf S., Niemiecki system nadzoru właścicielskiego, "Ekonomika i Organizacja Przemyślu" 1997, nr 3.
  4. Surdykowska S., Pułapki globalnego rynku, "Gazeta Bankowa", 19-25 września 1998.
  5. Tricker R.I., Corporate Governance: Practices, Procedures & Powers in British Companies and their Boards of Directors, Gower 1984.
  6. W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, pod red. M. Hessla, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu