BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baścik Kazimierz (Wydział Zarządzania)
Title
Zastosowanie regresji wielorakiej do celów analizy kompleksowych współzależności w układach agrarno-rynkowych
The Application of Multiple Regression for the Purposes of Analysing Complex Correlations in Agrarian Market Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 586, s. 25-44, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Analiza regresji, Analiza rynku, Ekonometria, Modele ekonometryczne
Regression analysis, Market analysis, Econometrics, Econometric models
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zasady konstrukcji modeli układów agrarno-rynkowych, oraz zaprezentowano porównanie wybranych postaci numerycznych tych modeli. W zakończeniu opisano kwestie wykorzystania modeli regresji wielorakiej dla analizy kompleksowych współzależności układów agrarno-rynkowych w gospodarce żywnościowej.

The main aim this article is to describe the possible uses of multiple regression methods expressed by means of multi-equation econometric models, using equations correlated for the purposes of modelling and forecasting processes and structures of highly integrated agrarian market systems. This subject is a continuation of research conducted over many years on the construction, estimation, and verification of agrometric models concerning the production and purchase of selected agricultural products in light of the latest findings of statisticians and econometricians with regard to improving the quality of mapping the correlations of socio-economic systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery [1991], pod kierunkiem T. Grabińskiego, Problem badawczy (63/ISEI/23/9l/W), AE w Krakowie, Kraków.
 2. Analiza ekonometryczna kształtowania się plac w Polsce, [1999], pod red. S.M. Kota, PWN, Warszawa.
 3. Baścik K. [2000], Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 540.
 4. Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 5. Czerwiński Z. [1982], Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 6. Gajda J.B. [1988], Wielorównaniowe modele ekonometryczne, PWN, Warszawa.
 7. Komputerowy zbiór danych "Rynek" [1978], pod red. S. Mynarskiego, IHWiU, Opracowania i Materiały, Warszawa, nr 118.
 8. Mynarski S. [1980], Analiza rynku, PWN, Warszawa.
 9. Mynarski S. [1987], Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa.
 10. Osiewalski J. [1999], Liniowe modele wielorównaniowe [w:] Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, pod red. K. Kukuły, PWN, Warszawa.
 11. Welfe A. [1998], Ekonometria, PWE, Warszawa.
 12. Zeliaś A. [1997], O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych. Osiągnięcia i niedostatki, Inauguracja roku akademickiego 1996/1997, AE w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu