BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malina Anna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej
An Analysis of Changes ¡n the Employment Structure in Poland Compared to European Union Countries.
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 726, s. 5-21, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Sektorowa struktura zatrudnienia, Analiza sektorowa, Analiza porównawcza
Sectoral structure of employment, Sectorial analysis, Comparative analysis
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przeprowadzono charakterystykę struktury zatrudnienia w Polsce po 1990 r. Przeanalizowano podobieństwa Polski do krajów Unii Europejskiej pod względem struktury zatrudnienia w podstawowych sektorach gospodarki. Dokonano oceny zmian struktury zatrudnienia w Polsce i w krajach UE za lata 1980-2002.

Structural changes in the Polish economy are taking place on various levels and can be analysed using a variety of methods. Economic transformation is foremost accompanied by changes in the sectoral structure of employment. The employment structure by sector is one of the basic indicators of a country's economic development. In this article, the author presents the results of structural analyses of employment in the main sectors of the Polish economy compared to European Union countries. Using selected measures of structural similarity, the author analyses Poland's similarities to EU Member States and to countries that joined the European Union earlier (before 1 May 2004). The author also reviews the intensity of structural changes in employment in Poland and selected European Union countries and classifies the countries according to employment structure. An analysis of the changes in the employment structure by economic sector in European Member States (as of before 1 May 2004) indicates that a distinct process occurred in which the accession countries became similar to current EU members. Despite similar tendencies in the employment structure of Poland and other countries that joined the EU, Poland differs markedly from the EU-15. The analysis shows that with respect to the sectoral structure of employment, Poland is most similar to Greece and Portugal. Yet, the gap between these countries and the rest of the EU is huge. Research has shown that, over time, the gap between different groups of countries noticeably diminishes, which is evidenced in the EU countries' becoming more similar to one another with respect to employment structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Chomątowski S., Sokołowski A. [1978], Taksonoinia struktur, „Przegląd Statystyczny", nr 2.
 2. Głowacka J.E. [1995], Tendencje na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa", nr 5.
 3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. [1989], Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 4. Karpiński A., Paradysz S., Ziemecki J. [1999], Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 5. Kukuła K. [1986], Przegląd wybranych miar zgodności struktur, „Przegląd Statystyczny", nr 4.
 6. Kukuła K. [1989], Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie Nr 89, Kraków.
 7. Malina A. [2004], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie Nr 162, Kraków.
 8. Metody statystyki międzynarodowej [1988], red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 9. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988], Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN. Warszawa.
 10. Rutkowski J. [1981], Podobieństwo struktury i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, „Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 11. Strahl D. [1985], Podobieństwo struktur ekonomicznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 281, Wrocław.
 12. Strahl D. [1996], Równowaga strukturalna obiektu gospodarczego [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE w Krakowie, Kraków.
 13. Strahl D., Panasiewicz Z. [1997], Długookresowe wzorce transformacji strukturalnej Polski, Międzynarodowe Studia Porównawcze, IRiSS, Warszawa.
 14. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych [1998], red. D. Strahl, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Walesiak M. [1983], Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych, „Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 16. Walesiak M. [1984], Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 285, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu