BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solek Adrian (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii
Market Regulation by the State in Economic Theory
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 728, s. 5-20, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ekonomia, Teoria ekonomii
Economics, Economic theory
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono trzy koncepcje teorii regulacji rynków przez państwo: interesu publicznego, przechwycenia i regulacji. Ponadto zaprezentowano główne przyczyny porażek w procesie regulacji, które przejawiają się w rozbieżności pomiędzy aktywnością władzy państwowej a interesem publicznym.

This article presents the three main theoretical concepts of the problem of state regulation of markets: 1) public interest theory, also called normative analysis as a positive theory, according to which state intervention in economic processes is a response to market failures; 2) capture theory, according to which companies themselves seek regulation in order to derive specific benefits from it (for instance, due to restricted entry to branches of the economy); 3) the economic theory of regulation, which analyzes the problem in terms of demand for regulatory activity and its supply. Two models within this theory - the S. Peltzman and G. Becker models - are discussed. The author also discusses the critical arguments put forward against these theories. Furthermore, he presents the main reasons for government failures in the process of regulation, which is reflected in the disparity between the activities of state authorities and the public interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 2. Friedland C., Stigler G., What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity [w:] The Essence of Stigler, red. K. Leube, T.G. Moore, Hoover Institution Press, Stanford 1986.
 3. Gordon R., Macroeconomics, Little Brown, Boston 1978.
 4. Jordan W., Producer Protection, Prior Market Structure and the Effects of Government Regulation, „Journal of Law and Economics" 1972, vol. 15.
 5. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, „Ekonomista" 2002, nr 2.
 6. Peltzman S., The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation [w:] Political Participation and Government Regulation, red. S. Peltzman, Chicago 1998.
 7. Posner R., Theories of Economic Regulation, „Bell Journal of Economics and Management" 1974, vol. 5.
 8. Rączka J., Dlaczego państwo reguluje tynki - pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, „Ekonomista" 2002, nr 3.
 9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. l, PWN, Warszawa 1995.
 10. Stigler G., The Theory of Economic Regulation, „Bell Journal of Economics" 1971, vol. 2, nr 1.
 11. Viscusi W., Vernon J., Harrington J. Jr., Economics of Regulation and Antitrust, MIT, Cambridge 1995.
 12. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, PWN, Warszawa 1990.
 13. Wolf C., Markets or Governments. Choosing between Imperfect Alternatives, MIT, Cambridge 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu