BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska Helena (Wydział Zarządzania)
Title
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej
Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 25-33, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Teoria produkcji, Budżetowanie, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów
Theory of production, Budgeting, Management accounting, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzono rozważania wskazujące w jaki sposób budżetowanie może być powiązane ze statyczną teorią produkcji oraz z analizą marginalną. Przedstawiono skalę produkcji i dyskretne wyniki budżetowania. Omówiono zmienną wartość pieniądza i technologię jego wytwarzania.

This article concentrates on the issue of establishing the relationships between budgeting and marginal analysis. The results of budgeting are related to specific points on the cost functions. The author devotes particular attention to the usefulness of the obtained solutions and foremost to the issues of the scale of production, the planning timescales, inflation, and changes in manufacturing technology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Augustyńska-Grzymek L. [2002], Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4-5.
  2. Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Drury C. [1995], Rachunek kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Kay R.D. [1981], Farm Management: Planning, Control and Implementation, Mc Graw-Hill, New York.
  5. Madden J.P.. Partenheimer E.J. [1972], Evidence of Economics and Diseconomies of Farm Size [w:] Size, Structure and Future of Farms, red. A.C. Bell i E.O. Heady. Iowa State University Press, Ames.
  6. Marecki K. [2001], Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
  7. Myddelton D. [1996], Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa.
  8. Nowak E. [200l],Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo PSB. Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu