BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączka Lucyna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki
Globalism, Regionalism and the Globalisation of Economies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 588, s. 35-46
Keyword
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Regionalizm
Globalization, Economic globalization, Regionalism
Note
summ.
Abstract
Globalizacja gospodarki jako zjawisko pociągające za sobą skutki społeczne i kulturowe spotkała się w literaturze z różnorodnością ocen i interpretacji. Autorka w opracowaniu podejmuje próbę definicji terminu "globalizacja" przedstawiając zarys problematyki.

As globalisation continues to extend itself in international relations, it brings both new problems and new ways of resolving them. Issues are raised by this process both for countries with stable and developed political, social and economic systems, and for those less economically developed. These issues present a challenge both for domestic politics and for bilateral, regional and global international relations. Seeing its most profound shifts in the 1990s, the international environment has been changing over the last couple of decades. This has engendered new perspectives on the world and on international relations. The world is becoming a new arena where different countries and cultures pursue their ideas and aspirations using different methods and styles, but always with aims informed by human concerns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Barber B.R., Dżihad kontra Mc Świat, Warszawa 1997.
  2. Colard D., Les relations internationales de 1945 a nosjours, Masson & Arman Colin, Paris 1996.
  3. Foreman-Peck J., Historical Foundation of Globalization, Northampton, MA 1998.
  4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997.
  5. Jacher W., Perspektywa integralnego rozwoju człowieka i społeczeństwa [w:] Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej, Opole 1996.
  6. Mączka L., Zróżnicowanie poziomu życia ludności w grupie państw OECD, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1999, nr 527.
  7. Rodrik D., Has Globalization Gone Too Far?, Institute for International Economics, Washington, D.C., 1997.
  8. Waters M., Globalization, Routledhe, London-New York 1975.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu