BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tadeusiewicz Ryszard (Wydział Zarządzania), Ogiela Lidia
Title
Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego
Selected Aspects of Safe Electronic Commerce
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 604, s. 117-135, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Internet, Społeczeństwo informacyjne, Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Ochrona danych komputerowych, Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Internet, Information society, e-business, e-commerce, Computer data protection, Computer network security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na tle rosnącej dostępności oraz popularności różnych zasobów, środków i narzędzi związanych z Internetem zwiększa się także gospodarcze znaczenie technik teleinformatycznych. Uprawianie działalności gospodarczej z wykorzystaniem technik informacyjnych staje się coraz powszechniejsze, chociaż na drodze do elektronicznego biznesu nie brakuje istotnych trudności i przeszkód, które staną się niebawem poważną barierą dla wzrostu wszystkich sektorów internetowej gospodarki. Zwłaszcza problemy bezpiecznej komunikacji podmiotów gospodarczych w ramach e-commerce mogą stwarzać rosnące problemy. Wymaganie pewnej i bezpiecznej wymiany informacji gospodarczych jest warunkiem koniecznym każdej działalności handlowej. Dodatkowo wysłana informacja musi być niezaprzeczalna (to znaczy nadawca nie może się przeć konsekwencji przesłanych elektronicznie dyspozycji, nawet jeśli później okażą się one dla niego niekorzystne). Szczególnego znaczenia problem ten nabrał właśnie w kontekście upowszechniania się handlu elektronicznego, gdyż perspektywa mnóstwa kontrahentów wchodzących w kontakty handlowe poprzez sieć bez ograniczeń związanych z granicami, strefami czasowymi i systemami gospodarczymi rodzi tu szczególne zagrożenia. W związku z tym rośnie stale zapotrzebowanie na metody i narzędzia pozwalające na realizowanie działalności gospodarczej metodami informatycznymi, głównie w Internecie - w sposób bezpieczny. Artykuł przedstawia i omawia wybrane aspekty tego zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w dziedzinie elektronicznego handlu dwóch technik kryptograficznych: metody szyfrowania wiadomości z kluczem jawnym opartej na algorytmie RSA oraz algorytmu podpisów cyfrowych EIGamala. W pracy pokazano istotne elementy obydwu rekomendowanych metod oraz wskazano, dlaczego są one szczególnie godne polecenia w zadaniach handlu elektronicznego. (abstrakt oryginalny)

Running a business with application of information techniques is more common, however, the development of electronic business encounters many meaningful difficulties. Especially the issues of safe communication between business entities in e-commerce activity could create growing problems. Consequently, there is an increasing need for tools and methods enabling running a business - with utilization of information techniques (mainly in the Internet) - in a secure way. The article presents and discusses selected aspects of this problem with particular consideration of the use of two cryptographic techniques in electronic commerce: the first one - message ciphering method with public key, based on RSA algorithm, and the second one - ElGamal algorithm for numerical signatures.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 651, 0
Bibliography
Show
 1. Koblitz N. [2000], Algebraiczne aspekty kryptografii, WNT, Warszawa.
 2. Koblitz N. [1995], Wykłady z teorii liczb i kryptografii, WNT, Warszawa.
 3. Kutylowski M., Strothmann W. B. [1998], Kryptografia - teoria i praktyka zabezpieczenia systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza ReadMe, Warszawa.
 4. Ogiela M.R. [2000], Podstawy kryptografii, AGH, Kraków.
 5. Robling Denning D.E. [1992], Kryptografia i ochrona danych, WNT, Warszawa.
 6. Schneier B. [1994], Applied Cryptography Protocols, Algorithms and Code in C, John Wiley & Sons Inc.
 7. Stallings W. [1997], Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, Warszawa.
 8. Tadeusiewicz R., Moszner P., Szydełko A. [1998], Teoretyczne podstawy informatyki, WSP Kraków.
 9. Zimmermann P.R. [1998], Cryptography for the Internet, "Scientific American".
 10. A 1999 U.S. Retail Sales, Mall Sales, and Department Store Sales Review, Drągal M. Casey, red. Michael Baker, International Council of Shopping Centers 2000. http://www.icsc.org/srch/rsrch/wp/99storesalesreview.html
 11. E-Commerce: Research, The Boston Consulting Group, 2000, http://www.bcg.com/practice/ecommerce/btb_ecommerce_bulletin.asp
 12. "e-Statystyka Polska", Andrzej Radziewicz, Magazyn On-line Value, 12.11.2000. http://www.value.hg.pl/statystyka.html
 13. European Initiative on E-commerce, Komitet Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Polityki Przemysłowej Unii Europejskiej, 1998, http://erikamann.com/ecom/initiative.html.
 14. Europe leaps to e-commerce, Molly Upton, IDC E-business trends, 18.05.2000. http://www.idc.com/ebusinesstrends/ebt2000-05-18.stm
 15. How Safe is Your Network?, Andrzej Ratajczyk, "The Warsaw Voice" nr 31 (614), 30 lipca, http://www.warsawvoice.com.pl/v614/Business00.html
 16. International Data Corporation (IDC), 1999, http://www.yahoo.com
 17. Internet w Biznesie, Arthur Andersen 2000, http://www.arthurandersen.com.pl/zaa/index5.nsf/web-all/BC_prez.e-business.html
 18. Telecommunications Watch, Trans European Telecom Networks - Ten Telecom, 2000. http://156.54.253.12/tentelecom/en/watpartA.html
 19. The Race for Online Riches - E-Retailing in Europe. The Boston Consulting Group, 2000, http://www.bcg.com
 20. The State of Online Retailing, Shop.org Research, The Boston Consulting Group, 1999, http://www.shop.org
 21. Understanding the Internet Economy, Sanford On-Line Courses, 2000, http://www.sanford.com/ism4480/notes/ebusiness.htm
 22. US e-commerce 1998-2003, Forrester Research, 2000, http://www.nua.ie/surveys/analysis/graphs_charts/comparisons/ecommerce_us.html
 23. 1998 Mail Order Sales Results, National Mail Order Association, 27 marca 1999. http://www.nmoa.org/Library/1998sale.htm
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu