BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furmańska-Oćwieja Małgorzata
Title
Struktura przestrzenna potencjału budowlanego i produkcji budowlanej w Polsce w latach 90
The Spatial Structure of Building Potential and Construction production in Poland in the 1990s
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 582, s. 69-81
Keyword
Rozkład przestrzenny, Analiza wskaźnikowa, Budownictwo, Eksport usług budowlanych, Import, Struktura produkcji
Spatial distribution, Ratio analysis, Construction, Export of construction services, Import, Production structure
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problem struktury przestrzennej produkcji budowlanej w latach 90 funkcjonującego według starego systemu administracyjnego. Autorka omówiła udział produkcji poszczególnych województw w stosunku do produkcji ogólnokrajowej. W pracy zawarto również analizę przepływów międzyregionalnych w latach 90 oraz aktualne kierunki eksportu i importu budowlanego.

This article looks at the spatial distribution of construction output in the 1990s (unfortunately, when still under the old administrative system). In other words, the author endeavours to determine the contribution of particular voivodships to overall national production levels. At the same time, the author discusses the flow of construction output between different voivodships (regions). this is because construction enterprises (some of which are characterised by a high level of specialisation), serve many voivodships, and sometimes not only those neighbouring the voivodship where a given enterprises has its head office. The article includes an analysis of inter-regional flows in the 1990s and the basic trends in construction exports and imports during these years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu