BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawski Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Ceny towarów giełdowych oparte na modelu kosztów posiadania a stopa zwrotu kapitału
Prices of Stock Exchange Products Based on the Costs of Ownership Model and the Rate of Return on capital
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 562, s. 89-104, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Rachunek kosztów, Analiza kosztów, Stopa zwrotu kapitału, Ceny, Elastyczność cenowa
Financial accounting, Cost accounting, Cost analysis, Return on Investment (ROI), Prices, Price elasticity
Note
summ.
Abstract
W artykule skupiono się na prezentacji gospodarczych i rachunkowych stóp zwrotu oraz modelu kosztów posiadania, który jest szeroko stosowany do szacowania przyszłych kontraktów. Porównano obie stopy zwrotu (gospodarczą i rachunkową), dochodząc do wniosku, że każda z nich spełnia ważną rolę w zadaniach im przydzielonych.

The author concentrates on presenting the economic and accounting rates of return, as well as a costs of ownership model that is widely used to assess futures contracts. Comparing these two rates of return, economic and accounting, leads to the conclusion that each fulfils an important role in issues appropriate to each. The economic rate of return is a basic indicator for long-term evaluation and is applied in evaluating investment projects. The accounting rate of return is the main indicator of profitability and is used to evaluate the performance of a given entity. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bowsher N.H., Repurchase Agreements, "Federal Reserves of St. Louis", September 1979.
 2. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 3. Colander D.C., Economics, R.D. Irwin, Burr Ridge, Illinois 1994.
 4. Dobija M., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1994.
 5. Dobija M., Wycena aktywów finansowych i rzeczowych w warunkach efektywnego rynku, "Bank" 1993, nr 12.
 6. Drury C., Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, London 1988.
 7. Fama E.F., French K.R., Commodity Futures Prices: Some Evidence on Forecast Power, Premiums and the Theory of Storage, "The Journal of Business" 1987, nr 1.
 8. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie - krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992.
 9. Hertz D.B., Risk Analysis in Capital Investments, "Harvard Business Review", January-February 1968.
 10. Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., Metody kalkulacji, PWE, Warszawa 1993.
 11. Kaplan R.S., Advanced Management Accounting, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1982.
 12. Kolb R.W., Understanding Futures Markets, Kolb Publ., Florida, Miami 1991.
 13. Kolb R.W., Gay G., The Performance of Live Cattle Futures as Predictors of Subsequent Spot Prices, "The Journal of Futures Markets", Spring 1983.
 14. Rayburn L.G., Cost Accounting: Using a Cost Management Approchach, R.D. Irwin, Burr Ridge, Illinois 1993.
 15. Sargent T.J., Commodity Price Expectations and the Interest Rate, "Quarterly Journal of Economics", February 1969.
 16. Surdykowska S., Ustalanie cen w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 1984.
 17. Surdykowska S.. Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1982, nr 50.
 18. Whittington G., On the Use of the Accounting Rate of Return in Empirical Research, "The Accounting and Business Research", Summer 1979.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu