BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białynicka-Birula Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Morfologia rynku aukcyjnego dzieł sztuki w ujęciu systemowym
Systems Theory and the Morphology of the Artworks Auction Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 605, s. 43-55, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Aukcje, Sztuka, Rynek sztuki, Analiza rynku, Potrzeby człowieka, Teoria systemów
Auctions, Art, Art market, Market analysis, Human needs, Theory of systems
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono ukształtowanie rynku aukcyjnego dzieł sztuki w ujęciu systemowym. Przedstawiony w artykule projekt dotyczący relacji pomiędzy elementami systemu pozwala na połączenie koncepcji klasyfikowania dzieła sztuki na gruncie estetyki i teorii ekonomii.

This article presents the artworks auction market in systemic terms. According to systems theory, reality may be treated as a collection of systems which retain their own identity and particularity, while at the same time interacting with, and affecting, each other. In considering the artworks auction market in terms of systems theory, the article identifies its various elements as well as their interaction. The subjective elements in the system are the market participants, while the objective elements are the artworks themselves and the needs that are satisfied by the purchase of artworks. These are supported by an appropriate bid fund. The internal structure of the auction market also includes all the forms of interdependence and interaction between the individual elements. The article also considers the immediate and secondary environment in which the auction market functions. It is worth emphasising that adopting a systems theory approach meant that the insights of other disciplines, for example, economics, aesthetics, psychology and sociology, could be taken into account, and a broader perspective achieved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Elementy teorii systemów i informacji, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie, Kraków 1989.
 2. Findeisen W., Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN, Warszawa 1985.
 3. Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości: studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, PWN, Warszawa 1990.
 4. Gołaszewska M., O naturze wartości estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, UJ, Kraków 1986.
 5. Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1984.
 6. Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura, PWN, Warszawa 2000.
 7. Maslow A.H., Motivation and Personality, Harper and Row, New York 1954.
 8. Mazurek-Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Mynarski S., Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 10. Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa 1973.
 11. Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
 12. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1985.
 13. Stołowicz W., O specyfice wartości estetycznych [w:] Kryzys estetyki, pod red. M. Gołaszewskiej, Międzynarodowa Konferencja Estetyczna, UJ, Instytut Filozofii, Kraków 1979.
 14. Szczepański J., Zagadnienia socjologii współczesnej, PWN, Warszawa 1965.
 15. Tatarkiewicz W., O wartościach dzieła sztuki, Materiały II Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 19-21 V 1966, Desa-Arkady, Warszawa 1968.
 16. Vehlen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Biblioteka Socjologiczna, Warszawa 1971.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu