BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mynarski Stefan (Wydział Zarządzania)
Title
Mechanizmy funkcjonowania układów rynkowych
The Mechanisms of Market Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 605, s. 7-23, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Rynek pracy, Rynki finansowe, Rynek kapitałowy, Rynki międzynarodowe, Analiza funkcjonalna, Analiza strukturalna, Analiza wielowymiarowa
Market economy, Consumer goods market, Labour market, Financial markets, Capital market, International market, Functional analysis, Structural analysis, Multi-dimensional analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono strukturalną, funkcjonalną i wirtualną analizę modelowych układów rynkowych w wielowymiarowej przestrzeni czynników rynkowych.

The article attempts a structural, functional and virtual analysis of modelled market systems in the multidimensional space of market features. What is most important for the functioning of market systems is the structural form of the modelled systems` internal dependencies, which reveal the autonomous mechanisms regulating the adjustment processes between the particular market elements. A structural analysis of these mechanisms identified the feedback that plays a fundamental role in the way system functions. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, wyd. 2, Znak, Kraków 1998.
  2. Gajda J.B., Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką, PWE, Warszawa 1993.
  3. Mechanizmy i narzędzia gospodarki rynkowej, pod red. J. Szczygielskiego, Oficyna Wydawnicza PWN, Wrocław 1996.
  4. Mynarski S., Analiza rynku. Makromechanizmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
  5. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
  6. Mynarski S., Mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej, Folia Oeconomica Cracoviensia 1996-1997, vol. 39.
  7. Żółkiewski Z., Economy-wide and Structural Effects of Market Imperfections in Economies in Transition: the Results for Poland, ZBSR GUS, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu