BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzembicki Leszek (Wydział Zarządzania)
Title
Zachowania konsumentów na krajowym rynku turystyki wiejskiej
Consumers` Behaviour in the Domestic Rural Tourism Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 77-94, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rynek turystyczny, Marketing turystyczny, Agroturystyka, Konsumpcja usług, Zachowania konsumenta, Badania ankietowe
Tourism market, Tourism marketing, Agrotourism, Services consumption, Consumer behaviour, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono część wyników badań ankietowych nabywców, przeprowadzonych przez Instytut Turystyki wśród osób wypoczywających w gospodarstwach wiejskich. Badania te dotyczą przede wszystkim aktywności w zakresie wypoczynku poza miejscem zamieszkania, przyczyn zainteresowania wypoczynkiem wiejskim oraz jego przebiegu. Badania przeprowadzono w okresie letnim 1998 r. na terenie Małopolski.

The paper presents selected results of questionnaire surveys conducted among buyers of rural tourism services, in nine districts of southern Poland, in 1998. Detailed characterization of those spending their holidays in rural tourism objects is presented; also the forms and levels of activity during holidays, conditioning and motives for the choice of rural regions as a place for a rest, and the ways of spending summer holidays in the country are given. The findings agree to a great extent with the results of the surveys conducted throughout the country a year before.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Kmita L., Strzembicki L., Raport o stanie wiejskiej bazy noclegowej w Polsce, Projekt PL-0310-02-02, Phare-Tourin II, DG Agroprogrcss International & Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków 1997.
  2. Strzembicki L., Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie, raport końcowy, Instytut Turystyki, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu