BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityńska Aleksandra (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Idea narodowa i problem więzi społecznej w pracach Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego
The National Idea and the Problem of Social Bonds in the Work of Fryderyk Skarbek and Józef Skupiński
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 594, s. 101-111
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Doktryny ekonomiczne, Więzi społeczne
History of economic thought, Economic doctrine, Social bond
Note
summ.
Skarbek Fryderyk, Skupiński Józef
Abstract
Autorka w swojej pracy szacuje dorobek akademicki reprezentantów szkoły narodowej. Pierwszy z nich Fryderyk Skarbek założyciel tejże szkoły swój program społeczno-gospodarczy opierał na wartościach narodowych. Drugi, Józef Supiński, rozwinął teorię gospodarki narodowej, zwrócił uwagę na konieczność rozważenia jednostki z perspektywy interesu społecznego.

In this article, the author assesses the academic output of the representatives of the national school. The work of Fryderyk Skarbek, the founder of this school, was original in character. He expounded national values, including the slogan of organic work which was intended to create the economic foundations for the recovery of state independence. Józef Skupiński who continued Skarbek`s national idea, developed his theory of national economy, and looked at the individual from the perspective of social interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Skarbek F., Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, t. 1, Kraków 1955.
  2. Supiński J., Pisma, t. 1, Lwów 1872.
  3. Supiński J., Pisma, t. 2, Szkoła polska gospodarstwa społecznego, Warszawa 1883.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu