BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska-Liszka Maria (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Jakość serów podpuszczkowych dojrzewających dostępnych w handlu detalicznym na terenie Krakowa
The Quality of Rennet Maturing Cheeses Available at Retail Stores in Cracow
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 743, s. 135-147, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Sery, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Przemysł mleczarski
Commodity science, Food commodities, Cheeses, Food quality, Food research, Dairy industry
Note
summ.
Abstract
Różnorodność asortymentowa serów oraz stwierdzony korzystny wpływ ich spożywania na organizm spowodowały dynamiczny wzrost spożycia tych produktów. Wysoka wartość odżywcza i dietetyczna serów podpuszczkowych uwarunkowana jest ich składem chemicznym. Aby jednak sery mogły stanowić dla człowieka w pełni wartościowy pokarm, muszą posiadać nie tylko wysoką wartość odżywczą i dobrą jakość, lecz także powinny cechować się nienaganną jakością zdrowotną.

The objective of the research work was to analyze and assess the quality of rennet maturing cheeses available in the market in Cracow. Five sorts of rennet cheese purchased at retail stores we re subjected to sensory and physicochemical analyses. The sensory quality of all the tested cheese samples proved to be good, and the physicochemical indices were generally in accordance with the standards. On the basis of the carried out studies it has been stated that the quality of rennet maturing cheeses available in the Cracow market is satisfactory (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Białek A., Badanie i ocena jakości serów podpuszczkowych dojrzewających dostępnych na rynku w jednostkach sieci detalicznej, praca magisterska, kier. M. Czechowska-Liszka, AE w Krakowie, Kraków 2003.
  2. Kolanowski W., Świderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, SGGW, Warszawa 1999.
  3. PN-68/A-86230 Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające.
  4. PN-73/A-86232 Mleko i przetwory mleczarskie. Sery. Metody badań.
  5. Ziajka S., Dzwolak W., Szteyn J., Trudności i uwarunkowania we wdrażaniu HACCP w przemyśle mleczarskim, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu