BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Znaczenie kompetencji menedżerskich w formułowaniu i realizacji strategii
The Significance of Managerial Competences in Formulating and Implementing Strategies
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 607, s. 67-80, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kompetencje kierownicze, Rozwój kompetencji menedżerskich, Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Menedżer skuteczny, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Managerial competencies, Manager competencies development, Strategic management, Corporation strategies, Managers in a enterprise, Effective manager, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia roli kompetencji menedżerskich w odniesieniu do procesu formowania i wprowadzania strategii organizacyjnej. Omówiono ewolucję sylwetki menedżera, oraz przeprowadzono identyfikację i ocenę kwalifikacji strategicznych menedżerów.

The present article is an attempt to clarify the role management capacities with respect to the process of formulating and implementing organisational strategy. Issues concerning changes of approach to management linked to the evolution of the overall operational environment, as well as transformations in the archetype of the effective manager, are highlighed. Among other elements of managerial ability such general and logistical capacities, particular attention is drawn to strategic competences. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Coates Ch., Menedżer wszechstronny, PSB, Kraków 1996.
 3. Drucker P., Menedżer skuteczny, Czytelnik, Kraków 1994.
 4. Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1994.
 5. Hasselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
 6. Hickman C.R., Mind of Manager, New York 1990.
 7. Hinterhuber H.H., Strategische Unternehmungs Führung, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1989.
 8. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, PSB, Kraków 1998.
 9. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa 1998.
 10. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
 11. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWN, Warszawa 1994.
 12. Obłój K., Tworzenie strategii firmy, "Businessman Magazine" 1993, nr 4.
 13. Organ D.W., Bateman T.S., Organizational Behavior, Irwin, Boston 1991.
 14. Patorski J., Wybrane aspekty doboru naczelnych kadr kierowniczych, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1981, nr 1.
 15. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, PSB, Kraków 1996.
 16. Penc J., Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 1994, nr 2.
 17. Penc J., Strategie zarządzania, AW "Placet", Warszawa 1994.
 18. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 19. Rodzi się nowy typ menedżera, "Businessman Magazine" 1991, nr 1.
 20. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 21. Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, PWE, Warszawa 1996.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Długosz-Truszkowska E., Współczesne trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Materiały pokonferencyjne nt. "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej", AE, Kraków 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu