BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena, Krawiec Zdzisław
Title
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym
Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 609, s. 45-61, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Obrót towarowy, Handel zagraniczny
Foreign investment, Direct investments, Foreign capital, Commodity turnover, Foreign trade
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pierwszej części opracowania wyjaśniono pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przedstawiono krótką charakterystykę handlu zagranicznego. Następnie omówiono problem inwestycji zagranicznych w Polsce i zaprezentowano dane statystyczne głównych krajów inwestujących. W dalszej części artykułu opisano strukturę sektorową i geograficzną inwestycji zagranicznych. Końcowa analiza dotyczy inwestycji państw UE w Polsce oraz oceny warunków ich działania w Polsce.

In the first section of this article, the authors elucidate the notion of foreign direct investment and present a brief characterisation of foreign trade. The second section includes general information on foreign investment in Poland as well as statistical data on the major investing countries. Next, the sectoral and geographical structure of investment in the car industry is presented. In section four, the magnitude, dynamics and share in trade of entities with foreign capital participation is described, and the structure and profile of good in foreign trade is set out. The concluding analysis concerns investment by EU states in Poland and assesses the operating conditions of foreign investment in Poland. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Białecki K.P., Dorsz A., Januszkiewicz W., Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1993.
  2. Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2000.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
  4. Witkowski J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu