BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodecka-Hyjek Angelika (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie
Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 736, s. 61-73, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Proces produkcji, Jakość produkcji, Kontrola jakości, Metody kontroli jakości
Production process, Production quality, Quality control, Quality control methods
Note
summ.
Abstract
Omówiono podstawowe założenia metody Six Sigma. Zaprezentowano zadania projektów Six Sigma na poziomie procesu. Zaprezentowano przykład zastosowania metody Six Sigma w doskonaleniu procesu konfekcjonowania kleju.

This article identifies the basic assumptions of the method, presents the algorithm for calculating the sigma value for any process, describes the tasks of Six Sigma projects at the project level, and lists the implementation stages of a process improvement project. In the empirical part, based on an example of a glue production process, the author applies the Six Sigma method to improve a process at the enterprise in question. In closing, the author also mentions the possibilities for using modern computer software, in particular Corel's iGrafx Process 2003 for Six Sigma, in the Six Sigma implementation process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Brdulak H. [2003], Six Sigma - możliwości wykorzystania w branży logistycznej, „Echa Spedpolu”, archiwum, grudzień, www. echa.spedpol.com.pl, dala dostępu: 15.12.2003.
  2. Harry M., Schroeder R.[2001], Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu [2005], red. T. Kasprzak, Difin, Warszawa.
  4. Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R. [2003], Six Sigma, Liber, Warszawa.
  5. Popławski W. [2003], Six Sigma - sposób na poprawę efektywności, „Echa Spedpolu”, archiwum, grudzień, www. echa.spedpol.com.pl, data dostępu: 15.12.2003.
  6. Socha S. [2003], Sześć Sigma znaczy tysiąc razy lepiej, „Personel i Zarządzanie”, 16- 31.10.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu