BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Zdzisław
Title
Znaczenie małych i średnich firm w aktywizacji gospodarki
The Importance of Small and Medium Enterprises in Bolstering Economic Growth
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 592, s. 89-104, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Promocja małego biznesu, Finansowanie przedsiębiorczości, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Promotion of small business, Entrepreneurship financing, Economic literature analysis, Small business
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W opracowaniu wyjaśniono pojęcie małej i średniej firmy, oraz przedstawiono kryteria ich podziału. Opisano różne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), a także przedstawiono problem MSP w warunkach Unii Europejskiej. W zakończeniu omówiono sprawę finansowania działalności MSP za pomocą obcego kapitału.

This article explains the concept of foreign direct investment and its determinants. Next, the author clarifies the concept of foreign trade as well as the factors that govern it. The article characterises the following: the location of companies with foreign capital participation by voivodship (province), the branch and geographical structures of foreign investment, foreign investment in the automobile industry, the main foreign investors by country of origin (as on 31 December 1998), the turnover size, dynamics and structure of companies with foreign capital participation, and the structure of foreign trade in goods of companies with foreign capital participation. Next, the article presents an analysis of the main investments of EU countries in Poland in 1999 as well as an evaluation of the conditions for foreign investment in Poland. The author also at positive factors and barriers to foreign investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bankwesen in Polen, Gert Mayer Verlag, Wien 1999.
 2. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Encyklopedia biznesu, t. 1, Wyd. Fundacja Innowacje, Warszawa 1994.
 4. EU im Bild 988, Nürnberg Verlag, Nürnberg 1996.
 5. EU im Bild 900, Nürnberg Verlag, Nürnberg 1996.
 6. Frąckowiak W., Zanim zaczniesz własny biznes, "Businessman Magazine" 1991, nr 6.
 7. Frydrich M., Firmy krakowskie w Business Center Club, Krakowski Biuletyn Gospodarczy 1994, nr 2.
 8. Informator PBPRB, Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości, Konsulat Brytyjski.
 9. Kasparkiewicz W., Mikosik S., Leksykon przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 10. Kleinbetriebe in Spanien, Roro Verlag, München 1994.
 11. Koryński P., Moje małe przedsiębiorstwo, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992.
 12. Nowak A., Rutkowski A., Sokół P., Podatki a małe przedsiębiorstwo, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
 13. Nowak A., Rutkowski A., Sokół P., Wspieranie małych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 2.
 14. Podstawy przedsiębiorczości, pod red. J. Targalskicgo, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 15. Pohl C., Betriebswirtschaftslehre der Mittel Kleinbetriebe, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1982.
 16. Pomoc finansowa, Biuletyn Informacyjny Fundacji Promocji Rozwoju Regionu Krakowskiego 1995, nr 4.
 17. Poznańska K., Schulte-Zurhausen M., Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1994 , nr 2.
 18. Raport Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego SA za 1994 r., Kraków 1995.
 19. Sękiewicz J., Komercjalizacja nauki i transfer technologii - uwarunkowania krajowe, Fundacja Progress & Business, Kraków 1994.
 20. Straszyński W., Znaczenie małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu