BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szakiel Jerzy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Działalność polskiego systemu normalizacyjnego
The Activities of the Polish Standardizing Organization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 590, s. 85-93, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Normalizacja
Commodity science, Normalization
Note
summ
Company
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Abstract
W artykule przedstwiono założenia polskiego systemu normalizacyjnego wraz z jego krótkim rysem historycznym.

Free flow of goods and services on the international scale necessitates a rapid growth of various activities that would facilitate that traffic. The realization of that task is impeded by serious technical problems as a large number of countries still use different, local standards, as well as different systems as regards standard certification and legality of products. Owing to the integration processes of the European market the role of supernational regulations, which are to facilitate the goods traffic, is increasing. Certification of the quality systems, assessment, qualification, certification and attestation of the quality of products, harmonization of rules, standards and technical standards, all these express a new approach to quality, which is used in all the European Union and EFTA countries. Against that background the activities and organizational structure of the Polish Standardizing Committee has been shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adamski B., 60 lat polskiej normalizacji, "Normalizacja" 1984, nr 11-12.
 2. Biała Księga UE: Jakość wyrobów, pod red. I. Dudy, URM, Warszawa 1995.
 3. Biała Księga UE: Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta, pod red. R. Szostak, URM, Warszawa 1996.
 4. Dramińska E., Normalizacja w aspekcie nowego podejścia do jakości, "Przegląd Skórzany" 1997, nr 3.
 5. Duda I., Instytucje i organizacje zajmujące się jakością w Polsce i świecie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 492.
 6. Hryniewicz O., Rola norm w doskonaleniu jakości, "Problemy Jakości" 1996, nr 2.
 7. Karpiel Ł., Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
 8. Karpiel Ł., Zachodnioeuropejski system zapewnienia jakości a system obecnie funkcjonujący w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 494.
 9. Krawczyński M., O programowaniu i planowaniu prac normalizacyjnych, "Normalizacja" 1997, nr 4.
 10. Ożóg A., Polska certyfikacja, "Problemy Jakości" 1992, nr 2.
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu i organizacji działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz szczegółowego zakresu spraw wymagających uchwał Komitetu.
 12. Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. I. Dudy, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 13. Systemy jakości a integracja europejska, Materiały z konferencji, Krynica, 9-10 czerwca 1998.
 14. Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r., Dz.U. nr 55.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu