BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pfeifer Stanisław (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), Gajewski Andrzej S. (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych
Methods for Testing the Electrostatic and Screening Properties of Fiat Textiles
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 599, s. 85-90, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products
Note
summ
Abstract
W pracy przedstawiono metodykę badawczą oraz zaprezentowano wyniki badań właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych na przykładzie włóknin "Maliwatt".

Electrostatic and screening properties of flat textiles were tested. A methodology for measuring resistance was developed. To determine the screening properties an electrostatic field meter, RMEL-70, was used. In the paper the results for quilted needled cloth "Mali watt", which served as an example, have been presented. The results show that the proposed methodology can successfully be used to test electric properties of such flat textiles as woven fabric, needled cloth, knitted fabric, bonded cloth and laminated fabric. Considering its low resistance, the tested needled cloth "Mali watt" can be defined as an electric conductor. Needled cloth is a very good attenuator of the electric field and can be used in practice as a screen for the electric field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Urzędu Patentowego 1991, nr 12.
  2. Gajewski A.S., Elektryczność statyczna - poznanie, pomiar, zapobieganie, eliminowanie, IWZZ, Warszawa 1987.
  3. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badań oporu elektrycznego właściwego i oporu wpływu.
  4. Rakowski W., Organiczne włókna elektroprzewodzące - poziom rozwoju technologii, właściwości, problemy i rozwiązania alternatywne, IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TE X 2000,26-27 października, Łódź 2000, materiały konferencji.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu