BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salerno-Kochan Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza podatności włókien syntetycznych na procesy rozkładu występujące w metodach utylizacji odpadów
Analysis of the Susceptibility of Synthetic Fibres to Decomposition Processes Occurring in Waste Management Methods
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 599, s. 73-84, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze, Utylizacja odpadów, Zanieczyszczenie środowiska, Recykling, Degradacja środowiska
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products, Waste utilization, Environmental pollution, Recycling, Degradation of the environment
Note
summ
Abstract
W artykule dokonano analizy podatności materiałów włókienniczych zawierających włókna syntetyczne na procesy degradacyjne występujące w powszechnie znanych metodach utylizacji odpadów, tj. w recyklingu, spalaniu oraz składowaniu na wysypiskach śmieci ( w szerszym ujęciu traktowanym jako degradacja środowiska).

The paper deals with the problem of fabric decomposition. The issue has been raised because of the difficulties connected with textile waste management, especially the wastes containing synthetic polymers. The paper presents the analysis of the degree to which degradation processes occurring in popular waste utilization methods are used to decompose synthetic fabrics. The degradation processes, such as the physical, chemical and thermal processes, as well as photodegradation and biodegradation are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Application of Enzymatic Degradation for Utilization of Textile Wastes. I. Utilization of Blended Polyester Cellulose Fibrous Wastes, H. Struszczyk, K. Wrzesińska-Tosik, D. Ciechaćska, E. Wesołowska, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1994, nr 10-12.
 2. Biodegradation of Two-Component Polymer Mixtures, M. Ratajska, S. Boryniec, A. Wilczek, M. Szadkowski, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1998, nr 7-9.
 3. Błędzki A., Pawlaczyk K., Kardasz D., Recykling elastomerów uretanowych metodą spiekania reaktywnego, "Polimery" 1998, nr 7-8.
 4. Boryniec S., Przygocki W., Combution Phenomena in Polymers and Fibres. General Problems, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1998, nr 1-3.
 5. Boryniec S., Przygocki W., Procesy spalania polimerów, "Polimery" 1999, nr 2.
 6. Cornell J. H., Kaplan A. M., Rogers M. R., Biodegradability of Photooxidized Polyalkylenes, "Journal of Applied Polymer Science" 1984, vol. 29.
 7. Fijał T., Technologiczne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 508.
 8. Frisch K.C., Progress in Recycling of Polyurethanes, "Polimery" 1998, nr 10.
 9. Gollinger-Tarajko M., Termiczne unieszkodliwianie odpadów w ocenie ekologicznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1996, nr 468.
 10. Grzebieniak K., Copolyesters of Ethylene Terephalate and Lactic Acid Susceptible to Hydrolytic Degradation, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1996, nr 1-3.
 11. Hamilton J. D., Reinert K.H., Polymers as Solid Waste in Municipal Landfills, "Journal of the Air & Waste Management Association" 1995, vol. 45, nr 4.
 12. Huang S. J., Polymer Waste Management - Biodegradation, Incineration, and Recycycling [w:] Degradable Polymers, Recycling, and Plastics Waste Management, eds. A.-C. Albertsson, SJ. Huang, New York-Basel-Hong Kong 1995.
 13. Kacperski M., Spychaj T., Recykling chemiczny odpadowych poliestrów nasyconych i polimerów uretanowych jako źródło surowców do produkcji poliuretanów, "Polimery" 1999, nr 1.
 14. Michalski A., Decomposition of Poly(ethylene terephthalate) with Water in a Closed System as Method for the Utilization of Waste Products, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1993, nr 5-6.
 15. Milgrom J., Polyethylene Terephthalate, Plastics Recykling, pod red. R. J. Ehriga, Hanser Publ., Monachium 1989.
 16. Rabek J.F., Photodegradation of Polymers. Phisical Characteristics and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1996.
 17. Recykling materiałów polimerowych, pod. red. A. K. Błędzkiego, WNT, Warszawa 1997.
 18. Sagar B. F., Biodeterioration of Textile Materials and Textile Preservation, "Biodeterioration" 1987, nr 7.
 19. Salerno-Kochan R., Wpływ czynników technologicznych na biodegradację tkanin, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 20. Salerno-Kochan R., Szostak-Kotowa J., Czynniki warunkujące rozkład mikrobiologiczny wyrobów włókienniczych, cz. II: Wpływ czynników technologicznych, "Przegląd Włókienniczy" 1998, nr 11.
 21. Sęk D., Włochowicz A., Chemia polimerów i polimery biodegradowalne, Skrypt nr 7, Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1996.
 22. Schmidt H., Twarowska-Schmidt K., Effect of Pigments on the Photooxidative Degradation of Polypropylene Fibres, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1997, nr 1-3.
 23. Struszczyk H., Wesołowska E., Ciechańska D., Applications of Enzymatic Degradation for Utilization of Textile Wastes. Organization of the Biodegradation Process, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 1997, nr 4-6.
 24. Swift G., Opportunities for Environmetally Degradable Polymers [w:] Degradable Polymers, Recycling, and Plastics Waste Management, eds. A.-C. Albertsson, SJ. Huang, New York-Basel-Hong Kong 1995.
 25. Urbaniak W., Kierunki i możliwości zagospodarowania zużytych opakowań z tworzyw sztucznych, "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów" 1999, nr 3.
 26. Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 r., Dz.U. nr 96, poz. 592.
 27. Wang P. Y., Wang I. J., Photolytic Behavior of Some Azo Pyridone Disperse Dyes on Polyester Substrates, "Textile Research Journal" 1992, nr 1.
 28. Wirpsza Z., Poliuretany. Chemia, technologia, zastosowanie, WNT, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu