BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędryka Tadeusz (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Metoda transformacji rang na zmienne o rozkładzie normalnym w interpretacji wyników ocen sensorycznych
The Method of Transforming Ranks Into Normally Distributed Variables, Used in the Interpretation of Sensory Assessment Results
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 599, s. 59-63, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna
Commodity science, Industrial commodities, Sensory analysis
Note
summ
Abstract
Omówiono możliwość transformacji wyników pomiaru ze skali słabszej do skali silniejszej. Przedstawiono obliczenia statystyk porządkowych o rozkładzie normalnym, a następnie dokonano transformacji otrzymanych wartości do zbioru liczb dodatnich.

The transformation of ranks into normally distributed variables, don e for the purpose of performing the analysis of variance, is possible for the results which are not completly consistent. In the case of complete consistence of the results of the assessment made with the use of the sequential method, i.e. when the Kendall and Babington-Smith concordance coefficient equals one, it is impossible to calculate the statistics of F because of mathematical reasons. In such a case the analysis of the results should be based on Friedman's test, recommended by ISO. The transformation of rough results into normally distributed variables, followed by the analysis of variance, leads to a more marked differentiation of the tested objects. For that reason it is desirable and worthy of recommendation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Committee on Sensory Evaluation of the Institute of Food Technologists. Sensory Testing Guide for Panel Evaluation of Foods and Beverages, "Food Technology" 1964, nr 18.
 3. Conover WJ., Iman RL, Rank Transformations as a Bridge between Parametric and Nonparametric Statistics, "The American Statistician" 1981, nr 35.
 4. Gacula M.C., Singh J., Statistical Methods in Food and Consumer Research, Academic Press, New York 1984.
 5. Harter H. L., Expected Values of Normal Order Statistics, "Biometrika" 1961, nr 48.
 6. ISO 8587. Sensory analysis - Methodology - Ranking, International Standards Organisation, 1988.
 7. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa 1988.
 8. Owen D.B., Handbook of Statistical Tables, Addison-Wesley, London 1962.
 9. Pociecha J., Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1984, nr 203.
 10. Pociecha J., Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1986.
 11. Royston J. P., Algorithm AS 177. Expected Normal Order Statistics (Exact and Approximate), "Applied Statistics" 1982, nr 31.
 12. Teichroew D., Tables of Expected Values of Order Statistics and Product of Order Statistics for Samples of Size Twenty and Less Form the Normal Distribution, "Annals of Mathematical Statistics" 1956, nr 27.
 13. Tompkins M. D., Pratt G. B., Comparison of Flavor Evaluation Methods for Frozen Citrus Concentrate, "Food Technology" 1959, nr 13.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu