BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka
Models of Global Democracy - Assumptions and Criticism
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 749, s. 5-19, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Demokracja, Globalizacja, Społeczeństwo globalne
Democracy, Globalization, Global society
Note
summ.
Abstract
Omówiono projekty demokratyzacji globalizacji w trzech podejściach: liberalno-internacjonalistycznym, kosmopolitycznym i republikańskim. Przedstawiono w zarysie krytykę tych modeli i wskazano, że zdemokratyzowanie globalizacji jest przedsięwzięciem właściwie nierealnym.

This article is devoted to the relationship between two processes to which the modern world is subject. The author discusses three waves of globalization and three waves of democratization. She shows that the biggest weakness of globalization is the democracy deficit. Next, the author discusses three models of global democracy: the liberal-internationalist, the cosmopolitan, and the republican. In a subsequent section of the article, the author presents critical arguments in regard to each of these models, identifying the weaknesses characteristic of each of these individual models as well as the weaknesses common to all of them. In the conclusion, the author briefly describes the vision of global democracy based on the Information Society and points out that, despite their utópián character, the models discussed in the article are worthy of attention since they point to the direction of required change. She also describes the vision embraced by D. de Rougemont which, although it remains utopian, has inspired the European Union's regional policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński i L. Sobkowiak, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1998.
 2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001.
 3. Barber В., Globalny dżinn, „Gazeta Wyborcza” z 1-2.07.2000.
 4. Dahrendorf R., Nieświęte przymierze, „Polityka” 1998, nr 9.
 5. Dzwończyk J., Paradoks federacyjnej wizji Europy Denisa de Rougemonta. „Athenaeum” nr 8, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 6. Dzwończyk J., Społeczeństwo obywatelskie wobec wyzwań globalizacji [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, red. Z. Nowak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002.
 7. Dzwończyk J., Społeczeństwo informacyjne - globalna wioska czy samotny tłum [w:] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria - praktyka - oddziaływanie red. M. Sokołowski, Kastalia, Olsztyn 2003.
 8. Dzwończyk J., Państwo narodowe w perspektywie integracji europejskiej [w:] Spotkania z Lewiatanem, red. P. Kimla i B. Krauz-Mozer, Acta Academiae Modrevianae. Krakowska Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004.
 9. Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 10. Fukuyama F., 10 lat po „Końcu historii”, http://www.cyberforum.pl.
 11. Fukuyama F, Globalizacja do bicia, „Gazeta Wyborcza” z 1-2.07.2000.
 12. Gillert P, Zbawiciel Bill Clinton, „Rzeczpospolita” z 16.09.2005.
 13. Gillert P, Deklaracja dobrych chęci, „Rzeczpospolita” z 17-18.09.2005.
 14. Held D., Democracy and the Global Order. From Modern State to Cosmopolitan Governance, Polity Press Oxford 1997.
 15. Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 1995.
 16. Jean C„ Geopolityka, Ossolineum, Wrocław 2003.
 17. Judt T., Wielkie złudzenie? Esej o Europie, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 18. Kamiński A. Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji. Trio, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.
 19. Misztal B., Widmo krąży po świecie - widmo globalizacji, „Rzeczpospolita” z 15-16.04.2000.
 20. Nye J.S. Jr, Deficyt demokratyczny globalizacji, „Gazeta Wyborcza” z 23.07.2001.
 21. Our Global Neighbourhood: The Report of the Commision on Global Governance, Oxford University Press, Oxford-New York 1995.
 22. Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji „Sprawy Międzynarodowe” 2002. nr 2.
 23. Rougemont D. de, List otwarty do Europejczyków, Volumen, Warszawa 1995.
 24. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 25. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
 26. Szymański W., Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 27. Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.
 28. World Bank, Globalization, Growth, and Powerty: Building an Inclusive World Economy, The World Bank. Washington D.C. 2002.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu