BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Organizacja zaspołu w project management
Team Organization in Project Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 603, s. 127-145, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Grupy projektowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem, Praca zespołowa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Project teams, Enterprise management, Project management, Team work, Economic literature analysis
Note
summ
Abstract
Zmiany zachodzące w zarządzaniu przedsiębiorstwami sprawiły, że firmy coraz większy nacisk kładą na pracę zespołową. Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie: pojęcia pracy zespołowej (głównie odnoszącej się do zarządzania projektami), klasyfikacji rodzajów zespołów występujących w przedsiębiorstwie, etapów procesu tworzenia zespołu, roli kierownika i członków w zespole, oraz korzyści wynikających z pracy zespołowej.

The many changes that have taken place in enterprise management in the past decade, such as decision-making chains, the use of modern management methods, the reduction in managerial levels, the introduction of company restructuring programmes, new structural solutions and the tendency to concentrate more on processes and products, have led firms to place more and more stress on teamwork. The aim of this article is to: present the concept of teamwork, particularly in relation to project management, classify the types of teams active in an enterprise, describe the different stages involved in the process of setting up a project team, define the roles of team leader and team members and their tasks, discuss the benefits of teamwork (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Altier W.J. [1986], Task Forces - An Effective Management Tool, "Sloan Amangement Review", vol. 1.
 2. Antoszkiewicz J.D. [1997], Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 3. Armstrong M. [1996], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PSzB, Kraków.
 4. Belbin R.M. [1993], Team Roles Work, British Library, London.
 5. Blake S.P. [1978], Managing for Responsive Development, San Francisco.
 6. Chrościcki Z. [1989], Zespoły zadaniowe, PWE, Warszawa.
 7. Coates C. [1996], Menedżer wszechstronny. Jak przełamać bariery i zarządzać całą firmą, Wyd. PSB, Kraków.
 8. Durlik L, Krajewska-Bińczyk E. [1997], Zarządzanie projektami innowacyjnymi na przykładzie projektów restrukturyzacyjnych BPR - Business Process Reengineering [w:] Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, materiały konferencyjne, Jurata-Sopot.
 9. Hammer M., Champy J. [1996], Reeingineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 10. International Dictionary of Management [1990], pod red. H. Johannsena i G. Page, London.
 11. Kubacki B., Lachowicz Z., Listwan T. [1991 ], Zespół pracowniczy jako podmiot i obiekt kierowania w organizacji gospodarczej, Wrocław.
 12. Make the School for Leaders [1994], K. Bawen, K.B. Clark, C.A. Holloway, Wheeluright S.C. "Harvard Business Review", nr IX-X.
 13. Manz C.C. [1992], Self-Leading Work Teams: Moving Beyond Self-Management Myths, "Human Relations", nr 11.
 14. Midler Ch. [1994], Zarządzanie projektami. Przykład samochodu renault twingo, Poltext, Warszawa.
 15. Mika S. [1987], Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 16. Mikuła B., Potocki A. [ 1997], Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 17. Potocki A. [1992], Wybrane metody humanizacji pracy, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 18. Prussak W., Wyrwicka M. [1997Zarządzanie projektami, Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań, 1997.
 19. Stabryła A. [1996], Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 20. Trompenaars F. [1997], Riding the Wave of Culture, Nicholas Brealey Publishing, London.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu