BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mynarski Stefan (Wydział Zarządzania)
Title
Rola informacji w ocenie szans rynkowych
The Role of Information in Assessing Market Opportunities
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 756, s. 5-18, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Informacja rynkowa, Komunikowanie marketingowe, Analiza statystyczna
Market information, Marketing communication, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano źródła oraz system komunikacji rynkowej. Omówiono nieokreśloność sytuacji rynkowych. Przeprowadzono analizę szans rynkowych przy pomocy regresji logistycznej.

This article is devoted to the importance of information in identifying market opportunities. Information is treated as the opposite of entropy, which is a measure of the uncertainty and indeterminacy of the analyzed situations. This uncertainty is connected with the probabilities of random events, which enables the odds of achieving a given success to be measured. The author discusses in detail the methods of measuring market odds and the modeling of factors that impact upon those odds. Among those models, he discusses logistic and logit regression, taking into account estimation methods based on the criterion of the maximum likelihood. The data source used was the results of survey research conducted among car showroom customers in the Małopolskie region in 2006. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Kowalczyk E., Człowiek w świecie informacji, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
  2. Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
  3. Słownik encyklopedyczny. Encyklopedia obywatelska, Europa, Warszawa 1999.
  4. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu