BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawak Sławomir (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością
Preparatory and Implementation Work in Project Management: the Example of a Quality Control System
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 603, s. 229-240, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie jakością
Enterprise management, Project management, Quality management
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono problemy dotyczące zarządzania projektami na poziomie administracyjnym, zawierające przygotowawcze i wdrożeniowe fazy tego procesu. Omówiono przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością opartego na standardzie ISO 9001:2000. Proces ten opisano w kontekście trzech grup parametrów wpływających na każdy projekt: czas, koszty i jakość.

In this study, the author discusses the problems of project management at the administrative level, comprising the preparatory and implementation phases of this process. Since an independent examination of the administrative side of project management is impossible, the author uses as a substantive example the quality control system based on the ISO 9001:2000 standard. The author discusses the different stages of the preparatory phase, and also suggests a method for conducting the implementation phase. He portrays the process in the context of three groups of parameters determining each project - time, cost and quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Latzko W.J., Saunders D.M. [1998], Cztery dni z dr Demingiem - Nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa.
  2. Pietras A., Pietras M. [2000], Wzrost znaczenia zarządzania przez projekty w warunkach globalizacji, materiały konferencyjne nt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, Łódź, 7-8 grudnia.
  3. Poradnik opracowania i wdrożenia systemu jakości według ISO 9000 [1996], Polskie Forum ISO 9000, Warszawa.
  4. Project Management Body of Knowledge [1996], PMI, http://www.pmi.org.
  5. Stabryła A. [1995], Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
  6. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork.
  7. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Kraków.
  8. Trzcieniecki J. [1919], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
  9. Zieleniewski J. [1969], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu